Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III

12 Jun 2018   10:10

Wójt Gminy Brenna informuje, że wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w postaci przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania związanego z „Budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości ok. 5.535 mb ( w tym sieć PCW Ø200mm długości ok. 4.187 mb i PCW Ø160mm długości ok. 84 mb, przyłącza do budynków PCW Ø160 mm długości ok. 1264 mb) wraz z przykanalikami do budynków  PCW Ø160 mm o długości ok. 360 mb. Łącznie w ramach inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej planuje się podłączyć 83 budynki mieszkalne przy ulicy Stromej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz na części ulicy Szpotawickiej. W postępowaniu o udzieleniu w/w zamówienia publicznego Gmina Brenna wyznaczyła następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – do 28.02.2019 roku.

- na zakończenie robót budowlanych wraz z przyjęciem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do 30.10.2019 roku.