Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich - Zalesie

29 May 2018   09:41

Wójt Gminy Brenna informuje, że opracowano aktualizację dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) dla terenów aglomeracji objętych w dokumentacji projektowej etapu II i III”. Do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną podłączone budynki w Górkach Wielkich przy ulicach Nowy Świat (budynki od nr 20 do 110), Malinowej, Granicznej, Aroniowej, Agrestowej, Azaliowej, Porzeczkowej, Wiejskiej (budynek nr 1, 3 oraz budynki od nr 47 do 57), Dobrej, Miłej, Kwiatowej, Furmańskiej, Zalesie (budynki od nr 27 do 70) i Sadowej (budynki od nr 1 do 7). Łącznie w ramach inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej planuje się podłączenie 145 budynków mieszkalnych. Ze względu na zróżnicowane położenie wysokościowe obszaru opracowania w projekcie przyjęto rozwiązanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym. W rejonie skrzyżowania ulic Nowy Świat i Malinowej zaprojektowano sieciową przepompownię ścieków P2, która będzie rurociągiem ciśnieniowym tłoczyć ścieki do nowo wybudowanego kolektora grawitacyjnego zlokalizowanego na poziomie ok. 327 m n.p.m. Z uwagi na brak możliwości podłączenia grawitacyjnego do sieci dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Nowy Świat i ulicy Dobrej, zaprojektowano wykonanie podłączeń ciśnieniowych poprzez przydomowe przepompownie ścieków. Łącznie w ramach inwestycji planuje się zrealizować sieć grawitacyjną Ø200 i 160  o długości 6553mb, przyłącza do budynków Ø160 o długości 2120mb oraz przykanaliki z budynków Ø160 o długości 722mb. Kanalizację ciśnieniową zaprojektowano z rur Ø90 o długości 110mb natomiast  przyłącza ciśnieniowe z rur Ø75 o długości 157mb. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w drugim kwartale 2019 roku.