Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej w Brennej Centrum - Etap II

28 May 2018   12:15

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 11 maja 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą DRO-MOST Marek Kunz, z siedzibą przy ulicy Góreckiej 56 w Brennej, na „Budowę ścieżki spacerowo – rowerowej w Brennej Centrum - Etap II”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym do zamawiającego wpłynęły 2 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 79.879,48 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki spacerowo-rowerowej zlokalizowanej na drodze technologicznej na wałach rzeki Brennicy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę INFO MARK Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik. Drugi etap budowy obejmuje odcinek o długości 675 mb i  szerokości 2,50 m,  od przejazdu w bród (koło dawnego budynku GOK w Brennej) do kładki dla pieszych LNI-42 na rzece Brennicy w Brennej Jatny).

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- utwardzenie nawierzchni istniejącej mieszanką tłucznia i klińca,

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć w czerwcu 2018 roku.