Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy

23 Jan 2018   14:43

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna polegająca na budowie wodociągu w Brennej Leśnicy”

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 23 stycznia 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa – Homa Spółka Jawna, z siedzibą Mazańcowice 178, 43-391 Mazańcowice, na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez budowę wodociągu w Brennej Leśnicy”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 1.877.346,08 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu w Brennej Leśnicy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Źródłem zasilania dla projektowanej rozbudowy będzie istniejący wodociąg PE 110mm zlokalizowany w rejonie Ośrodka Zdrowia w Brennej Leśnicy. W ramach zadania  planuje się wykonać sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 3869 m. Do sieci wodociągowej zostanie przyłączonych 28 budynków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1/Budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE HD 100 SRD11, SDR17:

PE 110 mm łączna długość L = 2910 mb     

PE 90 mm łączna długość L = 460,5 mb

PE 50 mm łączna długość L = 80 mb

PE 40 mm łączna długość L = 12 mb

Rurociągi PE90-110 w pomieszczeniu stacji pomp około 40 mb

2/Hydrofornia ze zbiornikiem wody o pojemności V=20m3 – obiekt jednolity w konstrukcji żelbetowej obsypany ziemią.

- budynek pompowni – 29,25 m2

- chodnik – 14,72 m2

- zjazd i plac manewrowy – 104,69 m2

3/Przyłącza domowe

  PE 40 mm  łącznej długości L = 404 m

  PE 63 mm łącznej długości L = 2,5 m

  Ilość przyłączy - 28 szt

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 30 listopada 2018 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna” współfinansowany ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.