Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna

08 Nov 2018   15:02

Informujemy, iż Gmina Brenna w maju 2018r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17). Wniosek został zarejestrowany w Lokalnym Systemie Informatycznym Województwa Śląskiego pod numerem WND-RPSL.04.01.03-24-02CF/18-001 i obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznych na posesjach mieszkańców naszej Gminy, którzy zakwalifikowali się do udziału w ww. projekcie.

Zgodnie z informacją dotyczącą naboru wniosków, na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wskazywał listopad 2018r., jako orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu. Ponieważ obecnie nadal prowadzone się prace związane z oceną formalną i merytoryczną złożonych wniosków, termin rozstrzygnięcia konkursu ulegnie przesunięciu.

Z informacji przekazywanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynika, iż w momencie ustalenia nowego terminu rozstrzygnięcia konkursu zostanie on podany do publicznej wiadomości, na stronach Urzędu Marszałkowskiego.

Poniżej link do strony konkursowej, na której można śledzić postęp prac w ramach naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, w którym Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie.

http://rpo.slaskie.pl/wiadomosci/