Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacja o terminie wpłaty II raty za sprzedaż napoi alkoholowych

25 May 2020   12:14

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napoi alkoholowych

Informujemy, że zgodnie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.)  zbliża się termin opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który mija w dniu 31 maja 2020 r.  Dodatkowo informujemy, iż dzień ten przypada  w dniu wolnym od pracy, tj. w niedzielę.  W związku z powyższym opłatę należy dokonać do dnia 29 maja 2020 r.

Ponadto powołując się  na brzmienie art. 18 ust. 12 pkt 5, ust. 12a i ust. 12b cytowanej na wstępie ustawy, nie dokonanie należnej wpłaty w ustawowo wymaganym terminie, skutkować będzie naliczeniem dodatkowych 30% wartości  opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Nie dokonanie ww. opłaty  do 30 dni spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.

UWAGA!!! W dniu 29 maja 2020 r. (piątek) kasa urzędu gminy Brenna będzie czynna do godziny 1130.

Ponadto wyjaśniamy, co następuje:

Analiza przepisów prawnych ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) prowadzi do wniosku, że nie ma w podanym stanie prawnym faktycznych możliwości proporcjonalnego pomniejszenia opłaty w sytuacji, gdy ograniczone jest prowadzenie działalności gastronomicznej tylko do sprzedaży na wynos. Ustawodawca nie przewidział jak dotąd stosowania ulg w ww. zakresie. Ustawa, o której mowa powyżej nie zawiera przepisów umożliwiających udzielanie zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jak i również trybu udzielania zwrotu. Nadmieniamy, iż żadnych preferencji w przedmiotowym zakresie sprawy, nie przewidują również regulacje „tarcz antykryzysowych”.