Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacja o terminie wpłaty III raty za sprzedaż napoi alkoholowych

25 Sep 2018   10:13

Przypominamy, że o termin wpłaty III raty za sprzedaż napoi alkoholowych mija 30 września  2018 roku (przypada w niedzielę – wpłata do piątku 28.09.2018).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 28 wrzesień 2018 roku  (piątek)  kasa będzie czynna  do godz. 1230

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 12 pkt 5, ust. 12a i ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 487.ze zm.), nie dokonanie opłaty w ustawowo wymaganym terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30%  opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Nie dokonanie ww. opłat dodatkowych do 30 dni spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.