Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Instalacje zakwalifikowane do projektu.

07 May 2018   16:16

Poniżej zamieszczamy listę instalacji zakwalifikowanych do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”.

Umowy przedwstępne z właścicielami wymienionych nieruchomości podpisywane będą na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej w dniach 9 - 11 maj 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Właścicieli zapraszamy do podpisania umowy oraz do dokonania opłaty kosztów przygotowawczych i weryfikacji technicznej projektowanych instalacji PV w wysokości 200 zł brutto (przed odbiorem audytu fotowoltaicznego).

Wpłatę można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielsku-Białej  33 8111 0009 2001 0036 9950 0001. Przelew powinien być opatrzony opisem: „Projekt budowy instalacji PV na terenie Gminy Brenna”.

Przypominamy, iż Uczestnik nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Brenna z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością.

Z uwagi na warunek postawiony w regulaminie konkursu dotyczący maksymalnego kosztu likwidacji emisji CO2 w wysokości 11 513,32 modernizacja instalacji gazowych (w zakresie zmiany sposobu ogrzewania ciepłej wody użytkowej - z gazowego na elektryczny) nie może być dofinansowana z uwagi na wyższy koszt likwidacji CO2 (ok. 12 300 zł).

Załączniki: