Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Obowiązek posiadania tabliczki z numerem domu

14 Jan 2021   08:20

Szanowni Państwo!

Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym!

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy.

Informujemy również, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ze zm.), kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym. Dodatkowo w przypadku braku oznaczenia nieruchomości firma wywozowa działająca na rzecz Gminy nie będzie w stanie przekazać worków na odpady oraz odebrać odpadów komunalnych z uwagi na fakt, iż odpady zbierane są zgodnie z wykazem nieruchomości sporządzonym na podstawie złożonych deklaracji.