Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rekrutacja na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

08 Feb 2019   10:17

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Brenna pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Gmina Brenna na sportowo” w formie dotacji do zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w maksymalnej wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Brenna zaprasza dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Brenna do udziału w zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach projektu pn.: ”Gmina Brenna na sportowo”.

Zajęcia będą się odbywać:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej (ul. Leśnica 103, ul. Górecka 224) - jeden raz w tygodniu,

- w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich - jeden raz w tygodniu,

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej - dwa razy w tygodniu,

począwszy od marca 2019 r. do 7 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny i odbywa się poza podstawą programową realizowaną w placówkach oświatowych. W ramach prowadzonych zajęć Rodzice/Opiekunowie będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie gimnastyki korekcyjnej wskazanej dla danego dziecka.

Warunkiem udziału w zajęciach jest pisemne złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami na Biurze Podawczym (parter) w Urzędzie Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 77 w terminie do 28.02.2019 r. do godz. 13.00.

Deklarację należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z napisem: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. NIE OTWIERAĆ!

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia będzie rozpatrywała, w dniu 01.03.2019 r. Komisja rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Brenna.

Przyjęto następujące kryteria udziału w projekcie. Pierwszeństwo będą mieli uczniowie we wskazanej kolejności:

1. uczniowie ze wskazaniami lekarskimi – do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, z którego wynika wskazanie do udziału w zajęciach korekcyjnych,

2. uczniowie wskazani do objęcia wsparciem przez pielęgniarkę szkolną – w deklaracji należy uzyskać potwierdzenie od pielęgniarki szkolnej,

3. uczniowie wskazani do objęcia wsparciem przez nauczycieli  wychowania fizycznego - w deklaracji należy uzyskać potwierdzenie od nauczyciela wychowania fizycznego,

4. uczniowie zgłoszeni przez rodziców/opiekunów prawnych – należy złożyć wypełnioną deklarację.

Organizator – Gmina Brenna - zastrzega, iż ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona.

Deklaracja wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy, można również pobrać wersję papierową deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Gminy na Biurze Podawczym (parter). Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Brenna pod numerem  telefonu  33 853 62 22 wew. 231.

Załączniki: