Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Szkolenie - fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

10 Oct 2018   10:11

 30 października 2018r. (wtorek) - Szkolenie „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak przygotować wniosek o dotacje na start”– godzina 10.00-15.00. Spotkanie odbywa się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego  – ul. Cieszyńska 367  (sala szkoleniowa – II p.)

Tematyka szkolenia służy wsparciu osób w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenie będzie bazowało m.in. na ubiegłorocznej dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 7.2 Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Zakres szkolenia obejmuje:

  • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  • Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków;
  • Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie: przedmiot działalności, motywacja i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analiza SWOT, wymagane załączniki.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/354-fundusze-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-jak-przygotowac-wniosek-o-dotacje-na-start

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Udział w szkoleniu  jest BEZPŁATNY

Zasady przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych znajdują się  -   TUTAJ

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt: tel. 33 49-60-201 e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl