Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otrzymane dofinansowanie ze środków RFIL

NABÓR 1 (do 10.08.2020r.)

W pierwszym naborze maksymalna kwota pomocy, o którą mogliśmy wnioskować została określona w załączniku nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Brenna kwota ta wyniosła: 1.695.957,00 zł.

Z tej kwoty dofinansowaliśmy realizację niżej wymienionych projektów:

dodatkowe informacje o inwestycji: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/przebudowa-ul-skoczowskiej-i-ul-stary-dwor-w-gorkach-wielkich-czesc-drogi-633-077-s

dodatkowe informacje o inwestycji: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/budowa-obiektow-malej-architektury-tezni-solankowej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-brennej

  • Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Gorkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach małych (Zamilerze) Etap II zadanie 6 i etap III zadanie 2.

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje oprócz dofinansowania ze środków RFIL są również dofinansowane z innych źródeł zewnętrznych, np. ze środków unijnych w ramach Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub krajowych WFOŚiGW.

 

NABÓR 2 (do 30.09.2020r.)

W kolejnym naborze udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem Aglomeracji w Gminie Brenna” w kwocie 1.101.990,92 zł.  Ten nabór był pierwszym, w którym można było wnioskować o wsparcie na realizację konkretnych inwestycji. Inwestycja oprócz wsparcia z RFIL, uzyskała również dofinansowanie ze środków Unii Europejekiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

Dodatkowe informacje o pozyskanym wsparciu są dostępne pod poniższym linkiem: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/dofinansowanie-sieci-kanalizacyjnej-ze-srodkow-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich

 

Nabór 3 (do 28.12.2020r.) - oczekujemy na rozstrzygnięcie.

Był to kolejny nabór, w którym wsparcie finansowe zostanie przyznane na konkretne zadania inwestycyjne. Gmina Brenna złożyła 3 wnioski o dofinansowanie zadań, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  w Brennej Kormany.