Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa fragmentu ulicy Jatny w Brennej

11 Jun 2018   09:14

Wójt Gminy Brenna informuje, że opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową dla inwestycji związanej z przebudową fragmentu ulicy Jatny w Brennej. Inwestycja będzie obejmować realizację dwóch zadań:

Zadanie nr 1 „Remont fragmentu ul. Jatny (dł.ok.100 m) wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej, zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny”.

Zadanie nr 2 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku na remontowanym odcinku ulicy Jatny”.

W ramach zadania nr 1 planuje się wykonać:

- remont odcinka drogi wraz z remontem chodnika na długości ul. Jatny objętej inwestycją (odtworzenie w zakresie doprowadzenia do stanu istniejącego),

- remont zjazdów  oraz miejsc postojowych (odtworzenie w zakresie doprowadzenia do stanu istniejącego),

- rozbiórka istniejącego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej, oraz wykonanie w jego miejsce nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do potoku Jatny,

- umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu projektowanego wylotu,

- przegłębienie istniejącej sieci gazowej śr./c i wymiana na rury PE o łącznej długości 9 m.

Zakres robót będzie obejmował odtworzenie nawierzchni bitumicznych, z kostki betonowej, z kostki integracyjnej (powierzchnie pasów dla osób niewidomych) oraz nawierzchnie z kruszyw.

W ramach zadania nr 2 planuje się wykonać rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej Ø200 o długości 63mb, przyłącze do budynku Ø160 o długości 17mb oraz przykanalik do budynku Ø160 o długości 7,0mb.

Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w trzecim kwartale 2019 roku.