Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rekonstrukcja i rewitalizacja „Starego Kina” w Brennej

05 Jun 2017   08:27

„Rekonstrukcja i rewitalizacja wraz z rozbudową budynku „Starego Kina” w Brennej  przy ul. Wyzwolenia 69, z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”

 

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 15 maja 2017 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą FAKTORIA AB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice, na Rekonstrukcje i rewitalizacje wraz z rozbudową budynku „Starego Kina” w Brennej  przy ul. Wyzwolenia 69, z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęło 7 ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 2.130.993,94 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rekonstrukcja i rewitalizacja wraz z rozbudową budynku „Starego Kina” w Brennej  przy ul. Wyzwolenia 69, z przeznaczeniem na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji nośnej dla całego obiektu, wymianie pokrycia dachowego, dobudowie pomieszczeń magazynowych wraz z przeszklonym łącznikiem oraz przebudowie głównego wejścia do budynku. Zakres inwestycji obejmuje również remont wszystkich posadzek, okładzin ścian i sufitów oraz wykonanie instalacji wewnętrznych w obiekcie i przebudowie przyłączy wraz z zewnętrznymi sieciami. W obiekcie zostaną wykonane zabudowy wyposażenia stałego. W skład robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wchodzi również wykonanie zieleni i małej architektury.

Budynek po rekonstrukcji i rewitalizacji wraz z jego rozbudową będzie miał powierzchnię użytkową 346,24 m2 oraz kubaturę 1709,53 m3. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych wejściem z poziomu przyziemia od strony północnej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- rozebranie na parterze w strefie sali wielofunkcyjnej (głównej) dotychczasowej konstrukcji  z ram stalowych wraz z drewnianą podkonstrukcją ścian skośnych i sufitu,

-  zamontowanie w miejscu istniejących obecnie ram nowych, zmodyfikowanych, stalowych ram umożliwiających maksymalne wykorzystanie przestrzeni sali wielofunkcyjnej,

- wykonanie nowych, niezależnych fundamentów w celu odciążenia istniejących fundamentów kamiennych,

- wyburzenie w strefie zaplecza sali wielofunkcyjnej istniejących ścian nośnych, i wykonanie w ich miejscu nowych, o prawidłowej nośności,

-  wykonanie nowych stropów żelbetowych, monolitycznych,

- wymiana pokrycia dachowego całego obiektu,

- dobudowa pomieszczeń magazynowych wraz z przeszkolonym łącznikiem,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie instalacji klimatyzacji,

- wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią gazową,

- wykonanie przebudowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wody,

- wykonanie przebudowy kolidującego z projektowaną dobudową obiektu fragmentu sieci wodociągowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z nową tablicą główną oraz instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji niskoprądowej w zakresie sieci komputerowej, monitoringu, alarmowej i przeciwoblodzeniowej,

- wykonanie zabudowy wyposażenia stałego w obiekcie,

- zagospodarowanie wokół obiektu poprzez wykonanie tzw. „poletek” do uprawy roślin i ziół

- wykonanie nawierzchni utwardzonych, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, schodów terenowych oraz montaż ławek zewnętrznych.

 

Zamówienie objęte jest Projektem „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 28 lutego 2018 roku.