Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa i przebudowa placu zabaw w Górkach Wielkich

31 Mar 2020   12:20

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 6 marca 2020 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą APIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 85 na „Rozbudowę i przebudowę zespołu obiektów małej architektury (placu zabaw) w Górkach Wielkich przy ulicy Sportowej”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęło 5 ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła  wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 539.466,06 zł.

Przedmiot inwestycji obejmuje wyburzenie wszystkich wyeksploatowanych urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, a następnie zabudowanie zespołu obiektów małej architektury na obszarze o wymiarach ok. 28,0 x 25,0m (4 główne urządzenia gabarytowe). Cały plac zabaw zostanie ogrodzony. Pod całym terenem placu zabaw wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna w formie mat przerostowych. Projektowany plac zabaw składać się będzie z obiektów służących do zabaw i edukacji. Zakres opracowania obejmuje także wykonanie utwardzonych ciągów pieszych i miejsc postojowych obsługujących plac zabaw. Zamierzenie realizowane będzie w rejonie obecnego, istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Górkach wielkich przy ulicy Sportowej.                  

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a) rozbiórkę wszystkich urządzeń istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, 

b) dostawę i montaż 4 głównych urządzeń gabarytowych (huśtawka potrójna, dwór Kossaków, magiczny las, wioska skrzatów) wraz z ich certyfikacją,

c) dostawę i montaż 9 ławek parkowych,

d) dostawę i montaż 2 latarni zasilanych energią słoneczną,

e) dostawę i montaż 2 koszy na śmieci,

f) wykonanie robót ziemnych wraz z dostawą i montażem nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych o pow. 700,0m2,

g) wykonanie humusowania terenu o pow. 700,0m2 wraz z obsianiem,

h) wykonanie ogrodzenia placu zabaw o długości 106,0m z drewna rdzeniowego wraz z dwoma furtkami,

i) wykonanie robót ziemnych wraz z ułożeniem nawierzchni ciągu pieszego oraz miejsc postojowych z kostki betonowej, brukowej łącznie o pow. 223,0m2,

j) dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej),

 

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 30 listopada 2020 roku.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Za woniom drzewa”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020