Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Góreckiej

31 Aug 2018   14:17

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 14 sierpnia 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowy z firmą Wojciech Szostok WODIKAN, z siedzibą 43-438 Brenna, ul. Leśna 24, na:

1) „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej w rejonie ul. Góreckiej” oraz

2) „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku w Brennej w rejonie  ul. Góreckiej”

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Łącznie koszt robót budowlanych dla obu inwestycji, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 95.000,00 zł brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w rejonie działek nr 661/3, 661/4, 684/10 oraz 1338 i 1188/72.  Łącznie zakres obu inwestycji będzie obejmował rozbudowę sieci grawitacyjnej Ø200 o długości 236mb, budowę przyłącza do budynku Ø160 o długości 9mb oraz przykanalika do budynku Ø160 o długości 5mb

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 18 listopada 2018 roku.