Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

"Sport dla wszystkich - zdrowie dla każdego"

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy Gmin Brenna i Bystrzyca poprzez realizację wspólnych

działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wspólne promowanie aktywności fizycznej i idei

„Sportu dla wszystkich” wśród mieszkańców gmin partnerskich oraz rozwijanie bazy sportowej obu

samorządów.

W ramach projektu zaplanowano działania wzmacniające harmonijną współpracę partnerskich gmin,

w tym rozbudowę infrastruktury sportowej na ich obszarze, o siłownię zewnętrzną w Brennej i

ściankę wspinaczkową w Bystrzycy. Należy zaznaczyć, że publiczna infrastruktura techniczna nie

stanowi dla obu samorządów wartości samej w sobie - jej rozbudowa o nowe atrakcje sportowe jest

traktowana w kategoriach tworzenia podstaw dla rozwoju współpracy partnerskiej. Inwestycje

podejmowane na terenie obu gmin mają służyć budowaniu przestrzeni dla wspólnych działań

mieszkańców, a w konsekwencji prowadzić do zacieśniania kontaktów, wzajemnego poznania się,

wzmacniania lokalnych zasobów ludzkich, a także umożliwić promocję obu gmin jako otwartych dla

różnorodnych działań sportowo-rekreacyjnych.