Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

W dniu 22 czerwca 2017 r. Gmina Brenna podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.146.176,19 złotych.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku nr SP 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Projekt ma charakter kompleksowy, jego przedmiot obejmuje wymianę źródeł ciepła, działania termomodernizacyjne oraz wykonanie instalacji OZE w zmodernizowanym energetycznie budynku SP nr 2 w Brennej. Prace termomodernizacyjne w ramach projektu będą dotyczyć budynku szkoły i obejmą:

-częściową wymianę stolarki zewnętrznej;

-docieplenie ścian poniżej terenu;

-docieplenie ścian cokołu ponad terenem;

-modernizacja instalacji c.o. wraz  z wymianą grzejników, instalacji i piecy grzewczych;

-modernizacja instalacji c.o. sali gimnastycznej;

-modernizacja kotłowni gazowej;

-wykonanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wspomagających układ c.o. i c.w.u.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Gminy Brenna poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego w oparciu o wzmocnienie efektywności energetycznej SP2 w Brennej, w tym:

- zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza na terenie Gminy Brenna;

-zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy;

- poprawę komfortu korzystania oraz warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w SP nr 2 w Brennej.

Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019.