Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej

31 Mar 2020   11:44

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 6 marca 2020 roku Gmina Brenna podpisała umowę z konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – Radosław Greń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE RADOSŁAW GREŃ, ul. Huta 8, 43-438 Brenna, 

Partner Konsorcjum – Huber Greń, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hubert Greń Usługi, ul. Huta 8, 43-438 Brenna,

Partner Konsorcjum – Aleksandra Roman, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Techfem Aleksandra Roman, ul. Graniczna 2, Górki Małe, 43-436 Górki Wielkie.

na Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224 – zadanie nr 2 Wiata wraz z dojściem oraz zadanie nr 3 Transgraniczny ogród zielin”.

 

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 2 oferty, konsorcjum j.w. złożyło najkorzystniejszą ofertę tj. spełniło  wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymało największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 140.721,27 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zwartego zespołu obiektów małej architektury na obszarze zielonym zlokalizowanym na południowy - wschód od budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej przy ulicy Góreckiej 224. Projektowane zagospodarowanie zakłada wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej wraz z dojściami o nawierzchni żwirowej oraz transgranicznego ogrodu zielin na potrzeby realizacji zajęć na wolnym powietrzu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a) wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 32m2, 

b) wykonanie nawierzchni żwirowej przy wiacie, o powierzchni 80m2 wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 70mb,

c) dostawę 6 stołów i 6 ławek z drewna rdzeniowego,

d) dostarczenie i montaż 11 ławek parkowych,

e) dostawę i montaż 3 śmietników parkowych,

f) dostawę i montaż pergoli drewnianej,

g) dostarczenie i montaż 5 skrzyni warzywnych,

h) dostarczenie i montaż 9 stolików ogrodniczo-warsztatowych,

i) dostarczenie 50 szt. tabliczek z nazwami roślin,

j) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 14m2 wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 83mb,

k) wykonanie nawierzchni żwirowej w ogrodzie zielin, o powierzchni 117m2 wraz z wykonaniem obrzeży betonowych o łącznej długości 190mb,

l) przygotowanie podłoża, dostawa i rozścielenie ziemi roślinnej oraz wykonanie trawników siewem przy uprawie ręcznej,

ł) wykonanie nasadzeń drzew oraz roślin do skrzyń warzywnych i w miejscach wytyczonych w projekcie w ilościach określonych w przedmiarach,

m) dostawę i montaż tablic (informacyjnej i regulaminowej),

 

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 31 maja 2020 roku.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Za woniom drzewa”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020