Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany

07 Aug 2018   15:22

Wójt Gminy Brenna informuje, że 26 czerwca 2018 roku na podstawie oferty wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina Brenna podpisała umowę z Panią Moniką Beńko, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MONIKA BEŃKO Ekofabryka, z siedzibą w Krakowie przy ul. Szybisko 30, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa” obejmującej rejon ok. 70 ha w Brennej. Według założeń projektowych planuje się podłączenie do kanalizacji sanitarnej ok. 280 budynków mieszkalnych. Przewidywana długość kanalizacji sanitarnej PCV Dn 200 mm – ok. 9 km wraz z siecią i przyłączami PCV Dn 160 mm – ok. 4,5 km i przykanaliki dł. ok. 4m ze studzienką do ok. 280 budynków. Projekt ma obejmować również likwidację pompowni zlokalizowanej na działce 2006/7 w zbiegu rzeki Brennicy i potoku Jatny, oraz przełączenie do nowego kolektora kanalizacji doprowadzonej do pompowni. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie wyniesie 155.500,00 zł brutto. Umowny termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyznaczono do końca czerwca 2019 roku. Roboty budowlane związane z realizacją w/w sieci Gmina Brenna planuje przeprowadzić w latach 2022-2024.