Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o jakości powietrza

  

Dane pomiarowe dotyczące jakości powietrza można znaleźć na następujących stronach:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Bieżące komunikaty zamieszczane są także na stronie Urzędu Gminy w zakładce "Stan jakości powietrza"

Zgłoszenia naruszeń dotyczących ochrony powietrza należy kierować pod numerem telefonu: 33 8536 222 wew. 240 lub wew. 230.

W związku z wystąpieniem przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 lutego 2018 r. oraz prognozowaną złą i bardzo złą jakością powietrza w dniach 8 i 9 luty 2018 r. zwracamy uwagę, by ograniczyć aktywność fizyczną na wolnym powietrzu oraz rezygnować z palenia w kominkach, jeżeli  nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

Zgodnie z otrzymaną informacją przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 marca 2018 r. oraz prognozowaną bardzo złą jakością powietrza w dniu 4 marca 2018 r. udostępniamy poniżej powiadomienie wraz z zaleceniami.

Informujemy, że zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 maja 2018 r. na terenie całego województwa ślaskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomówpyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz poziomu dolecelowego benzo(a)pirenu, zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych. Poziom I obowiązuje do końca roku kalendarzowego.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Brenna prowadzone są kontrole w zakresie spalania paliw stałych oraz kotłów przez upoważnionych pracowników Gminy.