Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konkurs na wywiad etnograficzny - "OPOWIEDZCIE MI"

Serdecznie zapraszamy młodzież z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich do udziału w konkursie na wywiad etnograficzny z osobami starszymi z Gminy Brenna.

 

REGULAMIN KONKURSU na wywiad etnograficzny „Opowiedzcie mi”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

2. Konkurs „Opowiedzcie mi” adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, będących mieszkańcami Gminy Brenna.

3. Zadaniem konkursowym jest nagranie wywiadu etnograficznego z osobą starszą, na podstawie dołączonego do regulaminu kwestionariusza.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

 

§ 2. Cele konkursu:

1. Znajdywanie i docieranie do osób starszych, które z rodzinnych domów znają i pamiętają jeszcze wiele tradycji i historii, które mogą opowiedzieć kolejnym pokoleniom.

2. Wzbudzanie zainteresowania tradycją i kulturą Górali Śląskich z Brennej wśród dzieci i młodzieży.

3. Promowanie kultury Górali Śląskich z Brennej.

4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Rozwijanie umiejętności dziennikarskich.

 

§ 3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie zdalnym. Prace konkursowe w postaci nagrania audio-video (filmu) wywiadu powinno się dostarczyć do Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna drogą mailową na adres konkurs@brenna.org.pl (można wykorzystać platformy zewnętrzne typu wetransfer). Prace powinny spłynąć do 15.06.2021 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych; II kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

4. Wraz z nagraniem uczestnicy powinni dostarczyć  zgodę na udział w konkursie, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, wraz z klauzulą RODO. Konieczne jest także wysłanie podpisanej przez Rozmówcę zgody na publikację nagrania w celach promocji konkursu, oraz klauzuli RODO Rozmówcy.

5. Filmy oceniać będzie jury w 3-osobowym składzie, wyłonione przez Organizatora.

6. Ogłoszenie wyników, oraz podsumowanie konkursu odbędzie się w terminie do 7 dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.

 

§ 4. Kryteria oceny

1. Wiek Rozmówcy – im starszy Rozmówca, tym wyższa punktacja.

2. Pochodzenie Rozmówcy – wywiad z rodowitym mieszkańcem Gminy Brenna zostanie oceniony wyżej, niż z kimś, kto do Gminy Brenna przeprowadził się w późniejszych latach życia.

3. Ilość pytań, na które w wywiadzie znalazła się odpowiedź.

4. Wrażenie ogólne – ciekawość uczestnika, jego zaangażowanie w rozmowę, pomysłowość w dopytywaniu.

 

§ 5. Nagrody

1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii wiekowej, oraz, w zależności od jakości nadesłanych prac – nagrody dodatkowe.

2. Pula nagród wyniesie 2000 zł, a o ostatecznym podziale nagród decyduje JURY.

3. Nagrody będą miały formę kart upominkowych do sklepu EMPIK.

 

§ 6. Pozostałe ustalenia

1.       Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

2.       Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację nagrania w celach promocyjnych konkursu i działalności Organizatora.

3.       Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4.       Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

 

Telefon kontaktowy: 606 251 534 – Dyrektor OPKiS Katarzyna Macura

Załączniki: