Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konkurs Recytatorski "Tu mi serce płonie"

Materiał do recytacji (np.: Zofia Kossak, Walenty Krząszcz, Franciszek Żertka, Maria Kawik, Beata Jamróz, Witold Turant, Maria Burek, Józef Palowski, Jan Broda i inni) dostępne są w Informacji Turystycznej w Brennej.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Tu mi serce płonie”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

2. Konkurs recytatorski „Tu mi serce płonie” adresowany jest do uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych z Gminy Brenna.
3. Materiał do recytacji – zarówno proza, jak i poezja – powinien być zaczerpnięty z dzieł lokalnych pisarzy i poetów (np.: Zofia Kossak, Walenty Krząszcz, Franciszek Żertka, Maria Kawik, Beata Jamróz, Witold Turant, Maria Burek, Józef Palowski, Jan Broda i inni).

 

§ 2. Cele konkursu:

1. Popularyzacja twórczości lokalnych pisarzy oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży ich dziełami i życiorysami.

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz gwary i rozwijanie zdolności recytatorskich.

3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

 

§ 3. Czas trwania, zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie zdalnym. Prace konkursowe w postaci amatorskich filmów audio-video powinno się dostarczyć do Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna drogą mailową na adres a.musiol@brenna.org.pl (można wykorzystać platformy zewnętrzne typu wetransfer). Prace powinny spłynąć między 09.11.2020 r. a 10.12.2020 r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą podlegać ocenie.

3. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas 0 – III; II kategoria – uczniowie klas IV – VIII; oraz 3 kategoriach wykonawczych:

·         Gwara (poezja, proza, gawędy, krótkie scenki rodzajowe)

·         Poezja

·         Proza

We wszystkich kategoriach wiekowych i wykonawczych dopuszczalny jest występ solo, w duecie oraz grupie do 5 osób. Nie przewiduje się dodatkowego podziału ze względu na ilość recytujących. Czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 5 minut.

4. Wraz z nagraniem uczestnicy powinni dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na udział w konkursie, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, wraz z klauzulą RODO.

5. Filmy oceniać będzie jury w 5-osobowym składzie, złożone ze specjalistów z dziedziny polonistyki, aktorstwa, prezentacji scenicznych, gwary.

6. Ogłoszenie wyników, podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia za pośrednictwem strony www.brenna.org.pl oraz oficjalnego profilu Gminy Brenna na Facebooku. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej dodatkowo telefonicznie.

 

§ 4. Kryteria oceny

1. Dobór utworu zgodnego z założeniami konkursu.

2. Znajomość tekstu.

3. Interpretacja utworu ( tempo, intonacja ).

4. Kultura i wyrazistość słowa.

5. Ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, kostiumy, rekwizyty).

 

§ 5. Nagrody

1. Przewidziane są 3 nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii wiekowej i wykonawczej.

2. Pula nagród wyniesie 4000 zł, a o ostatecznym podziale nagród decyduje JURY.

3. Nagrody będą miały formę kart upominkowych do sklepu EMPIK.

 

§ 6. Pozostałe ustalenia

1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację nagrania swojego występu w celach promocyjnych konkursu i działalności Organizatora.

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Załączniki: