Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Obwodowe Komisje Wyborcze

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
SIEDZIBA: Świetlica przy Klasztorze o Franciszkanów w Górkach Wielkich – Sojce, ul. Zofii Kossak 130

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
SIEDZIBA: Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3
SIEDZIBA: Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4
SIEDZIBA: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brennej Leśnicy, ul. Leśnica 103

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5
SIEDZIBA: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brennej, ul. Górecka 224

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6
SIEDZIBA: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brennej, ul. Górecka 224

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7
SIEDZIBA: Beskidzki Dom Zielin "Przytulia" w Brennej, ul. Wyzwolenia 69

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8
SIEDZIBA: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brennej, ul. Bukowa 45

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Brenna za pośrednictwem Urzędu Gminy w Brennej, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 8 marca 2024 r. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy:

  1. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
  2. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
  3. reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Załączniki: