Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Program Czyste Powietrze

Gmina Brenna ogłasza nabór ofert na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w zaproszeniu do składania ofert na okres 2023/2024. Termin skłądania ofert. 1.09.2023 r godzina 13.00.

Szczegóły w aktualnościach  https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/konkurs-ofert-na-prowadzenie-punktu-konsultacyjno-informacyjnego-programu-czyste-powietrze-na-okres-2023-2024

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Gmina Brenna w 2021r. zawarła Porozumienie na mocy którego,  właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, mogą otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację z Programu „Czyste Powietrze”. Szczegóły można znaleźć na stronie Programu pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/

W uzyskaniu dofinasowania pomoże wykwalifikowany doradca, który prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w naszej gminie w każdy wtorek. Punkt jest otwarty naprzemiennie tzn. jeden wtorek w Brennej w Urzędzie Gminy,  a następny w Górkach Małych w budynku Ośrodka Zdrowia w godzinach 8:00-18:00.

Harmonogram otwarcia punktu w miesiącu wrzesień 2023r.:

  •   12.09,  26.09  -  Ośrodek zdrowia Górki Małe
  •   5.09, 21.09, -  Urząd Gminy Brenna, pokój 20b

 

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu (UWAGA – kotły węglowe nie podlegają dofinansowaniu),
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną (jeśli składa się wniosek również o wymianę pieca),
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Prócz powyższego, praca punktu wiąże się także z podejmowaniem działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele zostać mogą potencjalnymi wnioskodawcami. Takim osobom przedstawiane są korzyści związane ze skorzystaniem z programu. Dodatkowo odbywają się otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców. Na życzenie zainteresowanych odbywają się wizyty, w trakcie których dokonana zostanie ocena obecnego źródła ciepła pod kątem konieczności jego wymiany oraz wstępna analiza stanu budynku pod kątem termomodernizacji. Zapraszamy!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 3 stycznia 2023r. zaplanowano szereg zmian w Programie priorytetowym "Czyste Powietrze".

Najbliższa zmiana wpłynie m.in. na próg dochodowy, który przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowym, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł.

Zmiana obejmuje również wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Oprócz wyżej wymienionych zmian, zaplanowano dodanie do kosztów kwalifikowalnych koszt nowego audytu, który ma na celu przewidzieć efekty termomodernizacji oraz uproszczenie procesu obsługi i rozliczeń.

 

Szczegółowych informacji na temat Programu jak i planowanych zmian można dowiedzieć się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu "Czyste Powietrze" w każdy wtorek w godzinach 8:00-18:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 21.09.2023 r. odbyło się drugie w tym roku spotkanie informacyjne dla mieszkańców w zakresie zasad  dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania i inwestycji termomodernizacyjnych  na zasadach określonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dodatkowo omówione zostały także m.in. zalety stosowania pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych.

Dziękujemy mieszkańcom za obecność.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 9.05.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców na temat Programu "Czyste Powietrze". Podczas spotkania przekazane zostały m.in. informacje odnośnie zasad udzielania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także omówione zostały możliwości zastosowania różnych systemów ogrzewania budynków. 

Dziękujemy serdecznie zainteresowanym mieszkańcom za udział w spotkaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane kwartalne o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie Gminy Brenna – stan na 30.06.2023 r.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:      326

Liczba zawartych umów o dofinansowanie:            283

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:                  182

Kwota wypłaconych dotacji (zł) :               2 374 739,35  

 

Źródło : https://www.wfosigw.katowice.pl/informacje-dla-gmin.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banner Czyste Powietrze