Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na najpotrzebniejsze inwestycje - sieci kanalizacyjne i wodociagowe, infrastrukturę edukacyjną, drogową, transportową czy socjalną. Wsparcie ma charakter bezzwrotny i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na dzień 31.03.2021r. ogłoszonych zostało 5 naborów - w 4 z nich mogła uczestniczyć Gmina Brenna. Wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła łącznie: 10.967.682,52 zł. Dodatkowe informacje o RFIL dostępne są na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych , na której znajduje się również Wyszukiwarka Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych informująca o pozyskanym wsparciu.

NABÓR 1

W pierwszym naborze maksymalna kwota pomocy, o którą mogliśmy wnioskować została określona w załączniku nr 1 do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku Gminy Brenna kwota ta wyniosła: 1.695.957,00 zł.

Z tej kwoty dofinansowaliśmy realizację niżej wymienionych projektów:

dodatkowe informacje o inwestycji: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/przebudowa-ul-skoczowskiej-i-ul-stary-dwor-w-gorkach-wielkich-czesc-drogi-633-077-s

dodatkowe informacje o inwestycji: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/budowa-obiektow-malej-architektury-tezni-solankowej-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-brennej

  • Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Gorkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach małych (Zamilerze) Etap II zadanie 6 i etap III zadanie 2.

dodatkowe informacje o inwestycji: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-w-gminie-brenna-w-gorkach-wielkich-i-w-brennej

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje oprócz dofinansowania ze środków RFIL są również dofinansowane z innych źródeł zewnętrznych, np. ze środków unijnych w ramach Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub krajowych WFOŚiGW w Katowicach.

NABÓR 2

W kolejnym naborze udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem Aglomeracji w Gminie Brenna” w kwocie 1.101.990,92 zł.  Ten nabór był pierwszym, w którym można było wnioskować o wsparcie na realizację konkretnych inwestycji. Inwestycja oprócz wsparcia z RFIL, uzyskała również dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.

Dodatkowe informacje o pozyskanym wsparciu są dostępne pod poniższymi linkami:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/rozbudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-poza-obszarem-aglomeracji-w-gminie-brenna

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/dofinansowanie-sieci-kanalizacyjnej-ze-srodkow-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich

NABÓR 3

Był to kolejny nabór, w którym wsparcie finansowe zostało przyznane na konkretne zadania inwestycyjne. Gmina Brenna złożyła 3 wnioski o dofinansowanie dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej  w Brennej Kormany. Uzyskane dofinansowanie wyniosło 4.400.000,00 zł i pozwoliło na realizację następujących zadań:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 1 (poniżej link do opisu inwestycji):

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-brennej-kormany-zadanie-nr-1

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 2 i 3 (poniżej link do opisu inwestycji):

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-brennej-kormany-zadanie-nr-2-i-3

NABÓR 4

Nabór dotyczył tylko gmin, na terenie których funkcjonowały PGR'y dlatego nie moglismy się starać o dofinansowanie.

NABÓR 5

Skierowany był do gmin górskich. Otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie infrastruktury komunalnej, niezbędnej do rozwoju usług turystycznych poprzez budowę ok. 6,5 km sieci kanalizacji w Brennej Kormany i Jatny. W tym wypadku uchwała Rady Ministrów określała sposób wyliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania dla każdej z gmin. Dla Gminy Brnna to kwota 3.770.194,00 zł, która zgodnie z wytycznymi stanowi 40% średniej rocznej kwoty przeznaczanej na inwestycje w latach 2016-2020.