Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zaplanuj Centrum Brennej

           Urząd Gminy w Brennej przystąpił do projektu Szkoła Świadomego Planowania 2.0 celem wzmocnienia i pogłębienia konsultacji społecznych podczas opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum. Projekt składa się z pięciu etapów konsultacji i trwać będzie do końca grudnia. Etapy konsultacji to :

  1. spacery badawcze - zostaną przeprowadzone cztery spacery badawcze w centrum Brennej dla mieszkańców i turystów zainteresowanych zagospodarowaniem terenu w centrum Brennej. Spotkania połączone z rozmową o wspólnej przestrzeni z urbanistą będą organizowane w dniach 7 i 14 września br. Aby wziąć w nich udział należy skontaktować się telefonicznie z tut. Urzędem. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w zakładce "Spacery badawcze";
  2. mapa interaktywna tzw. geoankieta. Użytkownikiem geoankiety może być każdy, kto nie ma czasu pojawić się na kolejnych spotkaniach, a chce wziąć czynny udział w kształtowaniu przestrzeni  Brennej Centrum i Brennej Spalonej;
  3. wywiady indywidualne z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planuje się przeprowadzić 20 wywiadów;
  4. warsztat konsultacyjny - spotkanie pozwalające na wyrażenie opinii, określenie priorytetów i wypracowanie możliwych rozwiązań, organizowane dla zainteresowanych tematem;
  5. spotkanie konsultacyjne -  spotkanie podsumowujące wcześniejsze etapy konsultacji.

        Pogłębione konsultacje stanowią wkład do utworzenia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Mają na celu poznać opinie mieszkańców, turystów, osób prowadzących działalność gospodarczą. Stanowią dodatek, który ma ułatwić utworzenie planu, wypracować pewne rozwiązania przed jego oficjalnym wyłożeniem, wymaganym przepisami prawa. Nie jest to tradycyjna procedura służąca do utworzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt w tak szerokiej formie nie byłby możliwy do sfinansowania ze środków budżetowych, dlatego jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej.

        Z uwagi na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w niektórych etapach konsultacji wprowadzono telefoniczną rejestrację.