Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Gospodarka odpadami

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, czyli odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna funkcjonuje od 1 lipca 2013 r. zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:Dz.U.2016.250 ze zm.).
System opiera się przede wszystkim na zasadach określonych w uchwałach Rady Gminy Brenna, w szczególności dotyczących Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wszystkie uchwały podjęte w związku z wprowadzeniem zmian w systemie gospodarki odpadami w Gminie Brenna zamieszczone są w zakładce pod nazwą „UCHWAŁY”.

Od stycznia 2014 r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w imieniu Gminy świadczy firma P.H.U. Operatus Marian Krajewski Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38, tel. kontaktowy 33 816 84 82. W sprawie reklamacji usługi prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Brenna pod numerem telefonu 33 8536222 wew. 230 lub na adres e-mail: poczta@brenna.org.pl.
W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych po raz kolejny wyłoniona została firma P.H.U. Operatus Marian Krajewski, która będzie świadczyć usługi również w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.