Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

JAKOŚĆ POWIETRZA

  

Dane pomiarowe dotyczące jakości powietrza można znaleźć na następujących stronach:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Mapa monitoringu jakości powietrza

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

Bieżące komunikaty zamieszczane są także na stronie Urzędu Gminy w zakładce "Stan jakości powietrza"

Zgłoszenia naruszeń dotyczących ochrony powietrza należy kierować pod numerem telefonu: 33 8536 222 wew. 240 lub wew. 230.

Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Brenna prowadzone są kontrole w zakresie spalania paliw stałych oraz kotłów przez upoważnionych pracowników Gminy.


W przypadku ogłoszenia powiadomienia o ryzyku występowania przekroczenia poziomu wartości dobowej 150 µg/m3 (poziom III) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek zrezygnować
z palenia w kominkach przeznaczonych na cele rekreacyjne. Wskazane jest również zaprzestanie prac powodujących zapylenie np. prace budowlane.

 

 

 

______________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.01.2020 r. zwracamy uwagę, aby osoby szczególnie narażone na szkodliwy wpływ stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu ograniczyły aktywność fizyczną na zewnątrz budynków. W przypadku opalania nieruchomości kominkami na paliwo stałe, zalecamy zrezygnowanie z ich użytkowania, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. Zwracamy uwagę, by możliwie ograniczyć prace  powodujące nadmierne zapylenie tj. prac wyburzeniowych, uciążliwych prac budowlanych, stosowania dmuchaw. Zalecamy także korzystanie ze zbiorowego transportu

_________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania poziomu wartości dobowej 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniach 25-27.01.2020 r. oraz prognozowaną bardzo złą jakością powietrza uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zaleceń zamieszczonych w powiadomieniu dostępnym w zakładce Ostrzeżenia o jakości powietrza.

_________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.01.2020 r. zwracamy uwagę, aby osoby szczególnie narażone na szkodliwy wpływ stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu ograniczyły aktywność fizyczną na zewnątrz budynków. W przypadku opalania nieruchomości kominkami na paliwo stałe, zalecamy zrezygnowanie z ich użytkowania, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. Zwracamy uwagę, by możliwie ograniczyć prace  powodujące nadmierne zapylenie tj. prac wyburzeniowych, uciążliwych prac budowlanych, stosowania dmuchaw. Zalecamy także korzystanie ze zbiorowego transportu

_________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25, 26, 27.11.2019 r. zwracamy uwagę, aby osoby szczególnie narażone na szkodliwy wpływ stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu ograniczyły aktywność fizyczną na zewnątrz budynków. W przypadku opalania nieruchomości kominkami na paliwo stałe, zalecamy zrezygnowanie z ich użytkowania, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. Zwracamy uwagę, by możliwie ograniczyć prace  powodujące nadmierne zapylenie tj. prac wyburzeniowych, uciążliwych prac budowlanych, stosowania dmuchaw. Zalecamy także korzystanie ze zbiorowego transportu.

_________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania poziomu wartości dobowej powyżej 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniach 15.11.2019 r. oraz prognozowaną bardzo złą jakością powietrza uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zaleceń zamieszczonych w powiadomieniu dostępnym w zakładce Ostrzeżenia o jakości powietrza.

_________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.10.2019 r. zwracamy uwagę, aby osoby szczególnie narażone na szkodliwy wpływ stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu ograniczyły aktywność fizyczną na zewnątrz budynków. W przypadku opalania nieruchomości kominkami na paliwo stałe, zalecamy zrezygnowanie z ich użytkowania, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. Zwracamy uwagę, by możliwie ograniczyć prace  powodujące nadmierne zapylenie tj. prac wyburzeniowych, uciążliwych prac budowlanych, stosowania dmuchaw. Zalecamy także korzystanie ze zbiorowego transportu.

_________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania wartości dobowej 101-150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniach 21-22.01.2019 r. oraz prognozowaną bardzo złą jakością powietrza uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zaleceń zamieszczonych w powiadomieniu dostępnym w zakładce Ostrzeżenia o jakości powietrza.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Powiadomienia z 2018 r _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniu 19.12.2018 r. oraz prognozowaną bardzo złą jakością powietrza uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zaleceń zamieszczonych w powiadomieniu dostępnym w zakładce Ostrzeżenia o jakości powietrza.

_________________________________________________________________________________


W związku z wystąpieniem przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.11.2018 r. oraz otrzymaniem powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego  PM 10 w powietrzu w dniach 30.11.2018 do 1.12.2018, zwracamy uwagę, aby osoby szczególnie narażone na szkodliwy wpływ stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu ograniczyły aktywność fizyczną na zewnątrz budynków. W przypadku opalania nieruchomości kominkami na paliwo stałe, zalecamy zrezygnowanie z ich użytkowania, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania. Zwracamy uwagę, by możliwie ograniczyć prace  powodujące nadmierne zapylenie tj. prac wyburzeniowych, uciążliwych prac budowlanych, stosowania dmuchaw. Zalecamy także korzystanie ze zbiorowego transportu.  

_________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 maja 2018 r. na terenie całego województwa ślaskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny w związku z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomówpyłu zawieszonego PM 10, PM2,5 oraz poziomu dolecelowego benzo(a)pirenu, zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych. Poziom I obowiązuje do końca roku kalendarzowego.

_________________________________________________________________________________

Zgodnie z otrzymaną informacją przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 marca 2018 r. oraz prognozowaną bardzo złą jakością powietrza w dniu 4 marca 2018 r. udostępniamy w zakładce Ostrzeżenia o jakości powietrza powiadomienie wraz z zaleceniami.

_________________________________________________________________________________

 W związku z wystąpieniem przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 7 lutego 2018 r. oraz prognozowaną złą i bardzo złą jakością powietrza w dniach 8 i 9 luty 2018 r. zwracamy uwagę, by ograniczyć aktywność fizyczną na wolnym powietrzu oraz rezygnować z palenia w kominkach, jeżeli  nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.