Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Środki zewnętrzne

                   

Szczegółowe informacje o projektach, na które Gmina Brenna pozyskała dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych znajdują się w menu po lewej stronie.

 

Rozwój społeczno-gospodarczy możliwy jest nie tylko dzięki dochodom własnym gminy, ale również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Dlatego też, środki te stanowią niewątpliwe wsparcie dla budżetu samorządu lokalnego.

O dofinansowanie zadań i projektów z funduszy zewnętrzne można się ubiegać w instytucjach krajowych w ramach np. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ale również ze źródeł unijnych np. Europejskiego Funduszu Społeczny, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Najczęściej pieniądze w ramach poszczególnych funduszy można pozyskać poprzez udział w konkursach i naborach ogłaszanych przez różne instytucje np. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki lub podmioty działające bliżej nas - tj. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ z Cieszyna czy Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" ze Skoczowa.

Projekty obejmujące współpracę transgraniczną, w której Gmina Brenna również uczestniczy, są finansowane w ramach tzw. programów unijnych Interreg - dotyczących Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Programy te mogą być zarządzane przez polskie instytucje, ale również przez naszych partnerów zagranicznych, jak to ma miejsce przy współpracy z Czechami.