Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Środki zewnętrzne

                   

Szczegółowe informacje o projektach, na które Gmina Brenna pozyskała dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych znajdują się w menu po lewej stronie.

 

Rozwój społeczno-gospodarczy możliwy jest nie tylko dzięki dochodom własnym gminy, ale również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Dlatego też, środki te stanowią niewątpliwe wsparcie dla budżetu samorządu lokalnego.

Fundusze zewnętrzne można pozyskać ze źródeł krajowych (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz źródeł unijnych (np. Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Najczęściej pieniądze w ramach poszczególnych funduszy można pozyskać poprzez udział w konkursach i naborach ogłaszanych przez różne instytucje np. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Ministerstwo Sportu lub podmioty bliżej nas - tj. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ z Cieszyna czy Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" ze Skoczowa, a nawet instytucje zagraniczne np. Wspólny Sekretariat Techniczny z Ołomuńca.