Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 24 listopad 2022 roku Towarzystwo miłośników Brennej i Górek „Jodła”, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Na stulecie naszego Domu* powracają do niego gospodarze.. ".

2022-12-02 11:08

więcej

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2023 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 21 października do 4 listopada 2022 r.

Banner info2

2022-11-08 09:48

więcej

Konkurs Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022.

Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na WOLONTARIUSZA ROKU 2022. Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu. Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden podmiot może wskazać po jednej kandydaturze, w każdej z dwóch kategorii.

Banner info2

2022-11-02 09:31

więcej

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

2022-11-02 09:01

więcej

Konsultacje Programu współpracy na 2023 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 21 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Banner info2

2022-10-21 08:19

więcej

"Aktywny senior" - zgłoś kandydata do nagrody

Banner info2

2022-09-26 11:07

więcej

Informacja dla podmiotów ekonomii społecznej

Do 5 września 2022 roku trwa ostatni nabór na stworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych działających na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Zachęcamy do udziału grupy inicjatywne oraz istniejące organizacje pozarządowe/podmioty ekonomii społecznej chcące się rozwijać i powiększać liczbę zatrudnianych osób.

2022-08-25 15:03

więcej

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

2022-07-13 09:08

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządoweo możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2022 roku.

NGO banner 2

2022-03-31 11:29

więcej

PFRON . Program pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

2022-03-30 08:29

więcej
stronicowanie aktualności - jesteś na stronie 1 z 2
poprzednia strona (link niedostępny)

przejdź do: strona

z wszystkich stron: 5