Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności

Nabór do programu "Śląskie NOWEFIO"!

Nabór wniosków do programu grantowego "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023" realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 rozpoczął się 6 września 2021 roku.

Wnioski należy składać w generatorze witkac.pl do 20 września 2021 roku do godziny 12.00.

logo

2021-09-10 08:45

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej

NGO banner 3

2021-06-30 14:22

więcej

Konsultacje Programu współpracy na 2021

Wójt Gminy Brenna ogłsza przeprowadzenie w dniach od 29 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

NGO banner 2

2020-10-29 14:28

więcej

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2020 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. W wyznaczonym do konsultacji terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji. Projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

NGO banner 2

2019-11-20 15:35

więcej

Konsultacje Programu współpracy na 2020

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

NGO banner 2

2019-10-30 15:10

więcej

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w  Brennej Leśnicy, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Bawimy się zdrowo i sportowo ".

NGO banner 2

2019-06-24 18:00

więcej

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas” z Górek Wielkich, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Świat to my".

NGO banner 2

2019-06-13 07:59

więcej

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna".

Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

NGO banner 2

2019-06-05 15:19

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2019 roku.

NGO banner 3

2019-03-26 15:17

więcej

Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach 05.11. – 19.11.2018 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy  gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać do dnia 19 listopada 2018 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej.

W załączeniu projekt uchwały.

Logo prawa

2018-11-05 17:35

więcej
stronicowanie aktualności - jesteś na stronie 1 z 2

przejdź do: strona

z wszystkich stron: 4