Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktywny powiat cieszyński

Logo Śląskie. Pozytywna energia + UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz Gminami powiatu cieszyńskiego realizuje Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji Projektu: styczeń 2016 r. – grudzień 2017 r.

Projekt skierowany jest do:

  • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednik),
  • osób lub rodzin  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która zamieszkuje teren gminy Brenna, korzysta ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unię Europejską.

W ramach Projektu w 2017 r. organizowane będą następujące formy wsparcia:

  • prawo jazdy kat. B,
  • szkolenia miękkie,
  • indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • warsztaty z zakresu obsługi komputera,
    oraz inne warsztaty i szkolenia .

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryteria proszone są o osobisty kontakt z Biurem Projektu.

Nabór uczestników do Projektu będzie trwał do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.   

 

Biuro Projektu

czynne w poniedziałek w godz. 7:00 - 16:00,
od wtorku do czwartku w godz. 7.00 -15.00,
w piątek w godz. 7.00 – 14.00

43-438 Brenna, ul. Leśnica 8

tel. 33 8536 459 wew.110,113, 114.

 

Pracownicy Projektu:

Animator Partnerstwa – Ilona Wojtyła-Olszowska
Starszy Pracownik Socjalny – Beata Czerniej
Starszy pracownik socjalny – Barbara Madzia