Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rada Gminy - kadencja VII

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, rozpatrującym i rozstrzygającym na sesjach i komisjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, statutem gminy i innymi ustawami szczególnymi.

Rada Gminy w Brennej liczy 15 radnych.

Sesje Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Gminy odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77.

Przewodniczący Rady Gminy – Marcin Janasik
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Seweryn Greń

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
w każdy wtorek od godz. 8:00 – 9:30

w Biurze Obsługi Rady Gminy
Brenna, ul. Wyzwolenia 77
pok. 24 (II piętro – budynek Urzędu Gminy)
tel. 33 853 63 35 lub 33 853 62 22 wew. 224

 

Radny Gminy Brenna
Pan Michał Rudzicki dostępny jest dla mieszkańców gminy
pod numerem telefonu: 883 933 731,
e-mail: michalrudzicki@onet.plmailto:michalrudzicki@onet.pl
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/kwwnowagmina
Radny dostępny jest w dni wolne od wykonywanej przez siebie pracy u siebie w domu pod adresem: 43-436 Górki Wielkie, ul. Szczęśliwa 59 lub w razie potrzeby chętnie odwiedzi mieszkańca w jego domu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.