Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 188/2015
Wójta Gminy Brenna
z dnia 13 listopada 2015 r.


w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brennej.

Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:
§ 1. Nadaję regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Brennej stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu organizacyjnego powierzam zastępcy wójta, sekretarzowi i skarbnikowi gminy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 142/2015 Wójta Gminy Brenna z dnia 1 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brenna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: