Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy na 2017 r.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 25 października 2016 r. do 9 listopada 2016 r.

Logo info

2016-11-16 13:38

więcej

Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Wójt Gminy Brenna informuje o konsultacjach projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” w okresie od dnia 25 października 2016 r. do dnia 9 listopada 2016 r.

Szczegóły w załącznikach.

Logo info

2016-10-25 10:30

więcej

Spotkanie dla podmiotów niepublicznych dotyczące Konkursu FIO 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni.

W związku z powyższym Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich podmiotów niepublicznych z województwa śląskiego uprawnionych do składania ofert w Konkursie FIO 2017, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Sejmu Śląskiego 13 września 2016 r. o godzinie 10:00.

Przesyłanie zgłoszeń do 5 września 2016 r. na adres e-mail: dyduchm@katowice.uw.gov.pl

Logo info

2016-08-30 13:24

więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.

Logo info

2016-08-22 15:12

więcej

Przyznanie dotacji na zadanie publiczne

Przyznanie dotacji na zadanie publiczne

W dniu 15.07.2016 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty. Zarządzeniem nr 105/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. Wójt Gminy Brenna przyznał dotację w wysokości 3.970,- zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą “Wakacje czas dobrej i mądrej zabawy”.

Logo info

2016-07-25 09:48

więcej

Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 13 lipca 2016 roku Stowarzyszenie Charytatywne "Dogonić Czas" z Górek Wielkich, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wakacje czas dobrej i mądrej zabawy"

Złożona oferta udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można przesyłać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Logo info

2016-07-15 14:16

więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Sprawozdanie

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Logo info

2016-04-08 14:20

więcej

Ogłoszenie o konsultacjach

2016-03-21 14:36

więcej
stronicowanie aktualności - jesteś na stronie 1 z 2

przejdź do: strona

z wszystkich stron: 3

następna strona (link niedostępny)