Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Teren inwestycyjny na sprzedaż

12 Nov 2020   12:18

Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi nieogrodzony, nieuzbrojony i niezagospodarowany teren dawnych łąk i pastwisk wzdłuż potoku Leśnica. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 1 km od centrum Gminy, stanowi teren znajdujący się pomiędzy drogą powiatową – ul. Leśnica a korytem potoku Leśnica. Dojazd do ww. nieruchomości jest dobry, odbywa się urządzoną, zmodernizowaną drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej ul. Leśnica, z utwardzonym wjazdem na teren nieruchomości. Uzbrojenie terenu w gaz, energię elektryczną, wodę i kanalizację znajduje się po przeciwnej stronie ulicy Leśnica w odległości do 40 m.

Oznaczenie nieruchomości:

Działki 1720/5, 1720/8 i 1720/9, obręb Brenna, objęte Księgą Wieczystą BB1C/00064348/5 oraz działka 1755/5, obręb Brenna, objęta Księgą Wieczystą BB1C/00062722/7.

Powierzchnia nieruchomości: 6111 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna, zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/198/04 Rady Gminy Brenna z dnia 16 września 2004 r., nieruchomość objęta jest jednostką planu o symbolu 5.UT.127. Wg ustaleń do planu symbol UT to tereny sportowo-turystyczne i wypoczynkowe wraz z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym związane z:

  1. Wielkoprzestrzennymi założeniami sportowo-rekreacyjnymi (pola golfowe, wczasy„ w siodle”, plaże, campingi, biwaki, itp.);
  2. Obiektami kubaturowymi, schroniskami, pensjonatami, ośrodkami wypoczynkowymi, itp.;
  3. Specjalistycznymi urządzeniami technicznymi (wyciągi, trasy i urządzenia zjazdowe) obsługi technicznej, itp.

Cena wywoławcza nieruchomości: 523.400,00 zł.

Link do ogłoszenia o przetargu:

https://bip.brenna.org.pl/?c=mdPliki-cmPobierz-15236-MjAyMDA5MjRfb2fFgm9zemVuaWUucGRm