Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności projektowe

30.04.2018r.

W dniu 27.04.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem ogródka przedszkolnego do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody. Inwestycja obejmowała urządzenie ogródka na obszarze o wymiarach ok. 50,0 x 25,0m. W ramach projektu wykonano obiekty małej architektury (ogrodzenie panelowe, piaskownice) oraz zagospodarowano teren zielony poprzez wykonanie nasadzeń. Roboty prowadziła w okresie od 12.01.2018 r. do 20.04.2018 r. firma FHU „HUSE” Sebastian Hulbój z siedzibą w Bielsku–Białej.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

- dostarczenie i montaż piaskownicy z pokrowcem – 2 szt.,

- dostarczenie i zasadzenie roślin i drzew,

- wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.

   

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2018r.

W ramach projektu, oprócz działań nakierowanych na wsparcie rozwoju dzieci i doposażenie przedszkola, zaplanowano realizację szkoleń i studia podyplomowe dla nauczycielek.

Pierwsze szkolenia ruszyły od grudnia 2017r., a planowane zakończenie przypada na kwiecień 2018r. W ramach projektu będą realizowane następujące szkolenia:

1. Zapobieganie wadom postawy i skrzywieniom kręgosłupa dzieci.
2. Zespół Aspergara, ADHD, FAS, Touretta, zespół zaburzeń więzi.
3. Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego?
4. Rodzic trudny, budowanie prawidłowych relacji z rodzicami.
5. Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami dziecka?

Natomiast studia podyplomowe rozpoczęły się już od października 2017r. i będą trwały do sierpnia 2018r. Studia są realizowane w obszarze pedagogiki specjalnej.

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2018r.

Od września 2017r. realizowane są dla dzieci z przedszkola różnorodne zajęcia edukacyjne, w tym o charakterze profilaktycznym, służące niwelowaniu problemów rozwojowych oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne zapobiegające specyficznym trudnościom w uczeniu się. Rodzaj zajęć został dobrany do potrzeb dzieci w ramach wcześniej przeprowadzonej diagnozy.

W związku z powyższym, w ramach projektu, dla przedszkolaków realizowane są następujące zajęcia:

- zajęcia wspomagające rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej;

- zajęcia wspomagające rozwój motoryki małej;

- zajęcia wspomagające rozwój motoryki dużej;

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;

- zajęcia niwelujące zaburzenia psycho-ruchowe z elementami arteterapii;

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

- zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki i nauk przyrodniczych;

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z elementami muzykoterapii;

- zajęcia z psychologiem i logopedą.

Do wyżej wymienionych zajęć zostały zakupione środki dydaktyczne.

   

   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2017r.

Informujemy, iż z dniem 30.11.2017r., zakończyły się wszystkie dostawy wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć dodatkowych dla dzieci realizowanych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej  w Gminie Brenna".

Prace związane z realizacją zamówień rozpoczęły się już w marcu 2017r., jednak ogromna ilość materiałów dydaktycznych, pomocy i sprzętu, który został zamówiony w ramach projektu, spowodowało iż ostatnie wyposażenie dotarło do naszej placówki w listopadzie 2017r. Tym samym Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych może pochwalić się naprawdę bogatym zapleczem edukacyjnym.

Nad całością dostaw czuwał nasz Zespół projektowy, na czele z Panią Katarzyną Motyka oraz Panią Dyrektor Przedszkola Bożeną Cyganik.

   

    

   

   

 

         

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2017r.

Informujemy, że od dnia 28.11.2017r. istnieje możliwość składania ofert na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej  w Gminie Brenna". Termin składania ofert upływa 07.12.2017r. o godzinie 15.30.

Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-17-10364

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.09.2017r.

Informujemy, że od dnia 04.09.2017r. istnieje możliwość składania ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej  w Gminie Brenna". Termin składania ofert upływa 12.09.2017r. o godzinie 14.30.

Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-17-10250

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2017r.

Informujemy, że od dnia 31.08.2017r. istnieje możliwość składania ofert na wykonanie ogródka przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej  w Gminie Brenna".

Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

Termin składania ofert upływa 07.09.2017r. o godzinie 10.30.

http://www.mieszkaniec.brenna.org.pl/news/ogloszenie-o-konkursie-ofert

- w ww. terminie nie wybrano wykonawcy.

 

Termin składania ofert upływa 02.10.2017r. o godzinie 10.30.

http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1120-10253

- w ww. terminie nie wybrano wykonawcy.

 

Termin składania ofert upływa 08.12.2017r. o godzinie 10.30.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070308

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.08.2017r.

Informujemy, iż 01.09.2017r. odbedzie sie uroczysta inauguracja roku szkolenego 2017/2018 w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych.

Zapraszamy dzieci i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych!

 

Poniżej podajemy link do relacji z uroczystej inaguracji roku szkolenego 2017/2018.

http://www.mieszkaniec.brenna.org.pl/news/inauguracja-roku-szkolnego-2017-2018-w-przedszkolu-publicznym-nr-1-w-gorkach-malych

                                      

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.07.2017r.

Informujemy, że od dnia 25.07.2017r. istnieje możliwość składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej  w Gminie Brenna". Termin składania ofert upływa 09.08.2017r. o godzinie 10.30.

Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1121-302

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.07.2017r.

Informujemy, że od dnia 17.07.2017r. istnieje możliwość składania ofert na zakup wyposażenia do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej  w Gminie Brenna".

Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

Termin składania ofert upływa 31.07.2017r. o godzinie 10.30.

http://bip.brenna.org.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1121-297

- w ww. terminie nie wybrano wszystkich wykonawców.

 

Termin składania ofert upływa 04.09.2017r. o godzinie 10.30.

http://bip.brenna.org.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1121-304

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2017r.

Informujemy, że z dniem 28.04.2017r. rozpoczął się nabór pracowników do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych prowadzony w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej  w Gminie Brenna". Zwiekszenie zatrudnienia planowane jest od września 2017r. i związane jest z uruchomieniem 2 dodatkowych oddziałów przedszkolnych w placówce. Do pracy poszukiwane są osoby na nastepujące stanowiska: nauczyciel (4 etaty), woźna oddziałowa (2 etaty), pracownik ds. administracyjnych (1 etat) i pomoc kucharki (1 etat).

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej kandydatury na ww. stanowiska pracy, proszone są o bezpośredni kontakt z administracją przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych
ul. Zalesie 3
43-438 Górki Małe
tel.: 33 853 92 76
e-mail: przedszkole_gorki@o2.pl
WWW: http://przedszkolegorki.pl/

Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty.

http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1140

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONO!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.03.2017r.

Informujemy, iż rozpoczął się nabór do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Brenna.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojego dziecka do Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych proszone są o bezpośredni kontakt z administracją przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych
ul. Zalesie 3
43-438 Górki Małe
tel.: 33 853 92 76
e-mail: przedszkole_gorki@o2.pl
WWW: http://przedszkolegorki.pl/

Poniżej podajemy link do strony internetowej Urzędu Gminy Brenna, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje i dokumenty - Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Brenna z dnia 07.03.2017r.

http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1135

UWAGA! NABÓR ZAKOŃCZONO!