Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności projektowe

 

 

 

 

Wspólna polsko - czeska strona projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo”:

http://www.slezske-beskydy.cz/

 


Kalendarium wydarzeń - Gmina Brenna/OPKiS:

Znajdź nas na FB!

ROK 2018:

 • Prowadzenie i zakończenie robót budowalnych w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” – od 24.05.2017r. do 13.04.2018r.
 • Prowadzenie i zakończenie prac związanych z opracowaniem projektu wykonawczego i kalkulacji kosztów dla wystawy stałej w Beskidzm Domu Zielin „Przytulia“ – od 2017r. do 31.01.2018r.
 • Realizacja prac związanych z przygotowaniem zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej w Beskidzm Domu Zielin „Przytulia" - luty 2018 do czerwca 2018r.
 • Realizacja filmu promocyjno-przyrodniczego – zakończenie 28.02.2018r.
 • Podpisane umowy na nagranie i emisje w ogólnopolskiej telewizji programu - 04.03.2018r.
 • Kampania reklamowa na portalach internetowych (Ox.pl oraz Zwrot.cz) – styczeń – czerwiec 2018r.
 • Prowadzenie działalności Rady Programowej oraz nieinstytucjonalnego, dwuoddziałowego, transgranicznego Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego – od 31.01.2017r. do 31.12.2018r. 
 • Wdrażanie działań związanych z utworzeniem nowego produktu turystycznego pozwalającego na zwiększenie odwiedzalności regionu i wzmocnienie ruchu turystycznego w wymiarze transgranicznym – od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
 • Uruchomienie strony interenetowej Polsko- Czeskie Wyptawy http://www.pl-cz.eu/ - październik 2018r.
 • Uroczyste otwarcie Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia" - 19.10.2018r.

ROK 2017:

 • Przeprowadzenie oceny, wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – od 01.06.2016r. do 05.06.2017r.
 • Rozpoczęcie realizacji polsko-czeskiego projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” – od 01.01.2017r. do nadal.
 • Podpisanie MEMORANDUM w sprawie ustanowienia transgranicznego Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego oraz utworzenia Rady Programowej w ramach projektu Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo – 31.01.2017r.
 • Rozpoczęcie działalności Rady Programowej oraz nieinstytucjonalnego, dwuoddziałowego, transgranicznego Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego – od 31.01.2017r. do nadal.
 • Wdrażanie działań związanych z utworzeniem nowego produktu turystycznego pozwalającego na zwiększenie odwiedzalności regionu i wzmocnienie ruchu turystycznego w wymiarze transgranicznym – od 01.01.2017r. do nadal.
 • Przeprowadzenie postepowania publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podpisanie umowy z wykonawcą firmą FAKTORIA AB  Sp. z o.o. z Golasowic– 15.05.2017r.
 • Realizacja robót budowalnych w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” – od 24.05.2017r. do nadal.
 • Realizacja i zakończenie prac nad wspólną metodologią promocji i identyfikacji graficznej projektu - stworzenie Księgi wizualizacji logo projektu - od marca 2017r. do września 2018r. (wykonanie Ksiegi - październik 2017r.) Księga dostepna jest na dole strony.

ROK 2016:

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinasowanie projektu Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” - do 31.05.2016 roku.

 

RADA PROGRAMOWA:

Rada programowa

 

Rada Programowa

Zaangażowanie i współpraca ponad 30 osób/instytucji wchodzących w skład Rady Programowej, przy realizacji naszego, wspólnego projektu oraz działalności nieinstytucjonalnego, transgranicznego Centrum Dziedzictwa Beskidu Śląskiego opiera się na zasadzie dobrowolności.

Działania Rady Programowej polegają w szczególności na:

 • uczestnictwie w tworzeniu koncepcji stałej i czasowej wystawy w Muzeum Beskidu Śląskiego w Bystrzycy (MUZ-IC) oraz wsparciu działań promujących Żywe Lekcje Folkloru,
 • uczestnictwie w tworzeniu koncepcji Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulia” w Brennej, w tym wystawy stałej oraz czasowych,
 • wsparciu metodologicznym działań promocyjnych zaplanowanych w projekcie,
 • uczestnictwie w tworzeniu wspólnego turystycznego produktu, włącznie z jego wspólną identyfikacją (logo, metody znakowania, promocja i PR),
 • uczestnictwie w mapowaniu istniejących szlaków łączących obie partnerskie gminy oraz wspieraniu tworzenia nowych i rozszerzaniu istniejących, a także w tworzeniu gry przełajowej.

Logo projektu:

Załączniki: