Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności projektowe

27 maja 2021r.

Wczoraj za pośrednictwem profilu FB Gminy Brenna i Gminy Pioseczna, a także Euroregionu Śląsk Cieszyński przeprowadzona została transmisja z wirtualnego spotkania partnerów projektu.

Tym samym zakończona została realizacja projektu Brenna Písečná - partnerstwo w działaniu. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację za pomoc i udział w prowadzonych aktywnościach.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zapisu ze spotkania:

https://www.facebook.com/190138754354903/posts/3966005296768211/

--------------------------------------------------------------------------------------

11 maja 2021r.

Zarządzający Funduszem Mikroprojektów wrazili zgodę na realizację wydarzenia projektowego w formie wirtualnej, tj. spotkania podsumowującego projekt wraz z udostępnieniem krótkiego filmu demonstracyjnego z wykorzystaniem sprzętu strażackiego zakupionego w ramach projektu dla strażaków z SDH Písečná.

Dlatego już teraz zapraszamy do śledzenia profilu FB Gminy Brenna i Gminy Pioseczna, a także Euroregionu Śląsk Cieszyński, za pośrednictwem których w dniu 26 maja 2021r. przeprowadzona będzie transmisja z wirtualnego spotkania partnerów projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------

29 kwietnia 2021r.

Przedstawiciele naszego Partnera - Gminy Pioseczna, poinformowali nas, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w Czechach oraz wprowadzone środki rządowe, które nie pozwalają na spotkania więcej niż 2 osobom, wydarzenie zaplanowane na 15 maja 2021 r. czyli Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej w Písečnej, nie może zostać zrealizowana.

W związku z powyższym, zwróciliśmy się do Zarządzających Funduszem Mikroprojektów z prośbą o zmianę w tym zakresie naszego projektu. Ze względu na nadal trwającą epidemię COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia, zaproponowaliśmy organizację wydarzenia w formie wirtualnej - spotkania podsumowującego projekt wraz z udostępnieniem krótkiego filmu demonstracyjnego z wykorzystaniem sprzętu strażackiego zakupionego w ramach projektu dla strażaków z SDH Písečná. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie proponowanego rozwiązania.

--------------------------------------------------------------------------------------

9 listopada 2020r.

Ze względu na utrzymujące się po polskiej i czeskiej stronie granicy ograniczenia wynikające z epidemii COVID-19, ustaliliśmy wspólnie z czeskim partnerem, iż Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej w Písečnej zostaną zorganizowane 15.05.2021r. Oczywiście organizacja wspólnej imprezy będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej i możliwości przekraczania granicy z Czechami.

--------------------------------------------------------------------------------------

19 października 2020r.

Z przykrością informujemy, że ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną nasz czeski partner odwołał zaplanowane na 24.10.2020r. w Písečnej - Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej.

Aktualna sytuacja (stan wyjątkowy w Republice Czeskiej) uniemożliwia organizację zawodów, gdyż czeski rząd zabronił organizacji wszelkich zawodów, a w jednym miejscu może się spotkać maksymalnie 6 osób.

W związku z powyższym będziemy się zwracać do Zarządzających Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński, o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu, licząc, iż w przyszłym roku uda nam się wspólnie spotkać podczas strażackich zawodów.

--------------------------------------------------------------------------------------

5 pażdziernika 2020r.

3 października br., na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Kampingowego Jarowiska w Brennej Leśnicy, odbyły się pierwsze Transgraniczne zawody sprawności strażackiej IRON MAN.

W zawodach uczestniczyli strażacy z naszych gminnych jednostek, a także strażacy z partnerskiej Gminy Pioseczna w Czechach. Rywalizacja miała charakter drużynowy – uczestniczyły w niej 2 drużyny liczące po 12 zawodników z Polski i Czech.

Zawody, przy bardzo sprzyjającej aurze, rozegrano w 5 niekonwencjonalnych konkurencjach:

I konkurencja – waga płaczu przodem – zwyciężyła drużyna z Gminy Brenna;

II konkurencja – przerzucanie opony – zwyciężyła drużyna z Gminy Pioseczna;

III konkurencja - przewracanie słupa – zwyciężyła drużyna z Gminy Brenna;

IV konkurencja – przeciąganie wozu bojowego – zwyciężyła drużyna z Gminy Pioseczna.

Po 4 planowanych konkurencjach i zaciętej walce, okazało się że mamy remis.

Dlatego podjęto decyzję o organizacji dodatkowej konkurencji – przeciąganie węża strażackiego. W tej konkurencji uczestniczyło 6 wytypowanych z każdej drużyny strażaków. Ostatecznie szala zwycięstwa przechyliła się na stronę strażaków z Gminy Brenna.

Skład drużyny z Gminy Brenna: OSP Brenna Leśnica: Artur Nowicki, Jerzy Macura, Tomasz Cieślar, Mateusz Greń. OSP Brenna Centrum: Przemysław Ferfecki, Dariusz Marek, Dawid Ferfecki, Patryk Waliczek, Mariusz Hainc. OSP Górki Wielkie: Wojciech Łysek, Józef Staś, Konrad Greń.

Skład drużyny z Gminy Pioseczna: Eliška Morzolová, Renáta Černeková, Aleš Morzol, Adam Szkandera, Bohdan Lysek, Jaroslav Hanzel, Ondřej Češek, Radek Neumann, Tomáš Benek, Václav Mitrenga, Władysław Sikora, Zdeněk Buček.

Dziękując wszystkim za udział w zawodach, mamy jednocześnie nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się znowu spotkać i kontynuować wspólną, polsko-czeską imprezę.

Zdjęcia są dostępne w galerii projektu: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/galeria-projektu-zawody-iron-man-w-brennej-lesnicy

--------------------------------------------------------------------------------------

18 września 2020r.

Zapraszamy na Transgraniczne zawody sprawności strażackiej IRON MAN, które odbędą się w dniu 03.10.2020r. na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Kampingowego Jarowiska w Brennej Leśnicy. W zawodach biorą udział strażacy z naszej partnerskiej Gminy Pioseczna. Zawody rozpoczną się o godzinie 9.30 - w programie przewidziano nastepujące konkurencje:

I konkurencja – waga płaczu przodem.

II konkurencja - przewracanie słupa.

III konkurencja – przerzucanie opony.

IV konkurencja – przeciąganie wozu bojowego.

Zapraszamy na dobrą zabawę i poczęstunek! Wydarzenie prowadzi Szymon Pilch.

WAŻNE!

Osoby zainteresowane obejrzeniem zawodów powinny skontaktować się z koordynatorem projektu:

Urząd Gminy Brenna - tel. 33 853 62 22 wewn. 231 i zgłosić swój udział, a także wypełnić następujące dokumenty dostępne w zakładce projektowej "Do pobrania":

- Oświadczenie uczestnika wydarzenia;

- Potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/do-pobrania

W dniu imprezy dokumenty należy przekazać Organizatorowi - przy wejściu na teren ORK Jarowiska. Osoby, które nie przekażą ww. dokumentów nie będa mogły uczestniczyć w imprezie.

O wszelkich zmianach, w tym ewentualnym odwołaniu imprezy będziemy informować poprzez stronę projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------

7 września 2020r.

05.09.2020r. na terenie OSP w Górkach Wielkich przeprowadzono TRANSGRANICZNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE W GMINIE BRENNA. Oprócz gospodarzy - strażaków z OSP Górki Wielkie, w ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z SDH Písečná, a także z OSP Brenna Leśnica i OSP Brenna Centrum.

Wspólne, polsko-czeskie ćwiczenia, były związane z działaniami ratowniczymi podczas zdarzenia w ruchu drogowym – symulacja wypadku dwóch samochodów osobowych.

Czynności ratowników polegały w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji obu pojazdów oraz wykonaniu dostępu do zakleszczonych osób z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych. Po wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych nastąpiła ich ewakuacja z wykorzystaniem deski ortopedycznej oraz jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy.

Ćwiczenia były poprzedzone wspólnym szkoleniem w zakresie działań ratowniczych podczas wypadków drogowych z uwzględnieniem elementów udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kolejne wspólne działania planujemy zrealizować w październiku i będą to: Transgraniczne zawody sprawności strażackiej IRON MAN - 03.10.2020r. (Brenna Leśnica - Jarowiska) oraz Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej - 24.10.2020r. (Písečná).

Więcej zdjęć jest dostepnych w galerii projektu: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/galeria-projektu-cwiczenia-strazackie-w-gorkach-wielkich

  

--------------------------------------------------------------------------------------

17 sierpnia 2020r.

Informujemy, że TRANSGRANICZNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE W GMINIE BRENNA odbędą się w dniu 05.09.2020r. na terenie za remizą OSP w Górkach Wielkich.

Ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 9.00, jednak pokaz działań ratowniczych zaplanowano na godzinę 10.45. W ćwiczeniach biorą udział strażacy z naszej partnerskiej Gminy Pioseczna.

WAŻNE!

Osoby zainteresowane obejrzeniem ćwiczeń powinny skontaktować się z koordynatorem projektu:

Urząd Gminy Brenna - tel. 33 853 62 22 wewn. 231 i zgłosić swój udział, a także wypełnić następujące dokumenty dostępne w zakładce projektowej "Do pobrania":

- Oświadczenie uczestnika Transgranicznych Ćwiczeń Strażackich;

- Potwierdzenie uczestnictwa w Transgranicznych Ćwiczeniach Strażackich.

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/do-pobrania

W dniu imprezy dokumenty należy przekazać Organizatorowi - przy wejściu na teren OSP Górki Wielkie. Osoby, które nie przekażą ww. dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren OSP.

O wszelkich zmianach, w tym ewentualnym odwołaniu imprezy będziemy informować poprzez stronę projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------

4 sierpnia 2020r.

1 sierpnia br. przeprowadzono Wspólne ćwiczenia strażaków z Gminy Brenna i Gminy Pioseczna.

W programie ćwiczeń znalazło się:

  • szkolenie strażackie, w tym z zakresu obsługi aparatów powietrznych
  • video z akcji w garażu podziemnym w Pradze;
  • ćwiczenie strażackie:

1. stacja - wyszukiwanie osób w zadymionym budynku (Szkoła podstawowa w Piosecznej)
2. stacja - resuscytacja;
3. stacja - pokaz samochodów strażakich z Jabłonkowa.

  • podsumowanie spotkania.

 

   

 

Więcej zdjęć z wspólnych ćwiczeń strażaków jest dostępnych w Galerii projektu: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/galeria-projektu-cwiczenia-strazackie-w-piosecznej

--------------------------------------------------------------------------------------

9 lipca 2020r.

UWAGA! Wznawiamy realizację działań projektowych!

Po przerwie związanej z zamknięciem granic udało się ustalić nowe terminy realizacji wydarzeń projektowych:

  • Wspólne ćwiczenia strażaków z obu gmin - 01.08.2020r. (Písečná).

  • Transgraniczne ćwiczenia strażackie w Gminie Brenna - 05.09.2020r. (Brenna);

  • Transgraniczne zawody sprawności strażackiej IRON MAN - 03.10.2020r. (Brenna);

  • Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej - 24.10.2020r. (Písečná).

Wszystkie działania będą prowadzone zgodnie z przepisami epidemiologicznymi obowiązującymi w momencie realizacji danego wydarzenia projektowego.

--------------------------------------------------------------------------------------

9 kwiecień 2020r.

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego, informujemy, iż nasz czeski partner odwołał zaplanowane na kwiecień i maj br. wydarzenia w ramach projektu, tj. Wspólne ćwiczenia strażaków z obu gmin (25 kwiecień 2020r.) oraz Transgraniczne zawody Wszechstronności strażackiej (9 maj 2020r.). Kolejne wydarzenie - Transgraniczne zawody sprawności strażackiej IRON MAN, które miało być realizowane w Gminie Brenna w dniu 23 maja 2020r. również nie zostanie przeprowadzone w zaplanowanym w terminie.

Oczywiście wszystkie powyższe zmiany sa związane z zagrożeniem epidemiologicznym, a także ograniczeniami w przekraczaniu granicy pomiedzy Polską, a Czechami. Sytuacja ta zmusza nas do czasowego zawieszenia realizacji działań projektowych. O nowych terminach imprez bedziemy informować poprzez stronę internetową projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------

11 marca 2020r.

Zgodnie z założeniami projektu na sobotę 21 marca br. były zaplanowane Transgraniczne ćwiczenia strażackie w Gminie Brenna.

Niestety ze względu na pogarszającą się sytuacje epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, po dzisiejszej naradzie z komendantami OSP z Gminy Brenna, które biorą udział w naszym wspólnym projekcie, podjęliśmy decyzję o odwołaniu ww. imprezy projektowej. O nowym terminie imprezy, a także ewentualnych dalszych zmianach w projekcie - bedziemy informować poprzez stronę internetową projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------

21 luty 2020r.

W dniu 17 i 19 lutego br. strażacy z OSP z terenu naszej gminy udali się z wizytami do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Brennej i Górkach. Przedszkolaki mogły porozmawiać ze strażakami, była to dla nich również okazja, aby zobaczyć sprzęt jakim dysponują strażacy podczas działań. Między innymi ubranie specjalne, hełmy, zestaw ratownictwa medycznego, czy aparat ochrony układu oddechowego.

Więcej zdjęć ze spotkań dzieci ze strażakami jest dostępnych w Galerii projektu: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/galeria-projektu-pogadanki-dla-przedszkolakow-i-wizyta-w-muzeum

 

--------------------------------------------------------------------------------------

29 styczeń 2020r.

Zgodnie z założeniami naszego projektu rozpoczęły się pogadanki dla dzieci prowadzone przez strażaków. Dzisiaj strażacy z Sbor dobrovolných hasičů Písečná spotkali się z dziećmi z przedszkola oraz ze szkoły.

Więcej zdjęć ze spotkań dzieci ze strażakami jest dostępnych w Galerii projektu: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/galeria-projektu-pogadanki-dla-przedszkolakow-i-wizyta-w-muzeum

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

13 grudnia 2019r.

We wrześniu br. odbyły się dwa wydarzenia zaplanowane w naszym transgranicznym projekcie - spotkanie organizacyjne partnerów oraz wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, zdjęcia z tych działań znajdują się w zakładce Galeria projektu: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/galeria-projektu-pogadanki-dla-przedszkolakow-i-wizyta-w-muzeum

Ponadto w listopadzie br. zakończyliśmy postępowanie dotyczące zakupu wyposażenia dla OSP, do strażaków trafiły nowe specjalne ubrania, buty bojowe, chełmy i rękawice, a także aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi i sygnalizatorami bezruchu.

    

--------------------------------------------------------------------------------------

21 październik 2019r.

Chociaż dopiero w październiku br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie realizacji projektu Brenna Písečná - partnerstwo w działaniu, już w sierpniu rozpoczęliśmy jego wdrażanie. Na pierwszy ogień poszedł zakup wyposażenia dla OSP.

Kolejne działania dotyczą spotkań integracyjnych partnerów oraz transferu dobrych praktyk. Poniżej prezentujemy kalendarz planowanych wydarzeń projektowych, w podziale na partnerów projektu.

- Spotkanie partnerów projektu – 18 wrzesień 2019r. Gmina Písečná.

- Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach  – 28 wrzesień 2019r. Gmina Brenna.

- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2 przedszkolach gminnych - luty 2020r. Gmina Brenna.

- Transgraniczne ćwiczenia strażackie – 21 marzec 2020r. Gmina Brenna.

- Wspólne ćwiczenia strażaków z obu gmin – 25 kwiecień 2020r. Gmina Písečná.

- Transgraniczne zawody Wszechstronności strażackiej – 9 maj 2020r. Gmina Písečná.

- Transgraniczne zawody sprawności strażackiej „IRON MAN” – 23 maj 2020r. Gmina Brenna.

- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przedszkolu oraz szkole podstawowej - Gmina Písečná.

--------------------------------------------------------------------------------------

24 lipiec 2019r.

Jest sukces! 18 lipca 2019 r. odbyło się w Czytelni i kawiarni Avion w Czeskim Cieszynie 7. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, na którym nasz partnerski projekt został wybrany do dofinansowania. Uplasowaliśmy się na 2 miejscu.

Szczegółowe informacje: http://www.interreg.olza.pl/aktualnosc/752/interreg-v-a-zestawienie-projektow-zatwierdzonych-na-7-posiedzeniu-eks

 

--------------------------------------------------------------------------------------

13 maj 2019r.

Na lipiec br. zaplanowano rozstrzygnięcie naboru wniosków złożonych do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko - w konkursie bierze udział również nasz projekt Brenna Písečná - partnerstwo w działaniu.

Czekając na te informacje, nie próżnujemy. W niedzielę 12 maja br. na boisku sportowym w Brennej odbył się Towarzyski Mecz Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZOG ZOSP RP w Brennej – dh Jerzego Pilch. W sportowych zmaganiach udział wzięły 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Brenna oraz Sbor dobrovolných hasičů (SDH) z partnerskiej Gminy Písečná - Czechy.

Ostateczna klasyfikacja:

I miejsce - OSP Brenna Centrum
II miejsce – OSP Górki Wielkie
III miejsce – SDH Písečná
IV miejsce - OSP Brenna Leśnica

Puchar zdobyła drużyna z OSP Brenna Centrum a wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. W turnieju liczyła się dobra zabawa, przyjazna atmosfera i przestrzeganie zasady fair play.

Więcej zdjęć: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/towarzyski-mecz-pilki-noznej-o-puchar-prezesa-zog-zosp-rp-w-brennej

--------------------------------------------------------------------------------------

29 marca 2019r.

W marcu udało nam się wspólnie z Gminą Písečná przygotować i złożyć do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, wniosek o dofinansowanie projektu Brenna Písečná - partnerstwo w działaniu. Projekt dotyczy współpracy naszych jednostek OSP z SDH Písečná. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to lipiec 2019r. Czekamy na efekty naszej pracy!