Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności projektowe

13.03.2020r.

10 marca 2020 r. w Cieszynie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, który zatwierdził do dofinansowania kolejne mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.  Wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazł się nasz partnerski projekt - Aktywnie w naturze.

---------------------------------------------

2019 rok

Podczas organizowanej przez Euroregion Śląsk Cieszyński Giełdy Partnerstw przedstawiciele Gminy Brenna i Wędrynia wskazali na potrzebę realizacji działań, które stanowiłyby odpowiedź na problem związany ze niedostateczną dostępnością dla ruchu turystycznego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz jego unikalnych zasobów. Wspólne potrzeby stały się początkiem współpracy na rzecz zwiększenia dostępności do lokalnych zasobów przyrodniczych.

Ten problem, w przypadku Wędryni, jest związany z tym, iż centrum miejscowości, w którym koncentruje się życie mieszkańców, ale również przebiegają główne szlaki komunikacyjne - piesze, rowerowe, samochodowe, powiązane jest z funkcjami społecznymi, sportowymi i kulturalnymi, nie zaś z udostępnianiem lokalnych zasobów przyrodniczych. Walory te zostały już szczegółowo opisane np. w projekcie Przyroda nie zna granic, który Wędrynia realizowała z Goleszowem. W zasobach gminy brakuje zatem takiej infrastruktury, która będzie to dziedzictwo przyrodnicze eksponowała i o nim informowała, a zatem zachęcała turystów i odwiedzających pogranicze czesko-polskie, do skorzystania z atrakcji udostepniających ten obszar.

Podobny problem, związany z niewystarczającymi zasobami komunalnymi udostępniającymi dziedzictwo przyrodnicze, jest również w Brennej i to pomimo, iż jednym z głównych atutów gminy jest jej atrakcyjność turystyczna. Zupełnie niewyeksponowane walory przyrodnicze, jak również w niewielkim zakresie udostępniane turystom obszary zlokalizowane są w południowo-zachodniej części gminy - w Brennej Leśnicy. Teren ten nie był do tej pory objęty działaniami związanymi ze współpracą transgraniczną, ani jakimikolwiek działaniami związanymi z budową infrastruktury skierowanej do turystów.

Wspólne spotkania przedstawiceli obu samorządów pozwoliły na opracowanie założeń projektu Aktywnie w naturze, który został przedstawiony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński –Těšínské Slezsko.