Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności projektowe

28.07.2021

W dniu 28 lipca br. w Wędryni w Parku sensorycznym, zrealizowano wykład przyrodniczy dotyczący uprawy roślin i ziół. Było to ostatnie wydarzenie w ramach naszego wspólnego projektu.

---------------------------------------------

12.07.2021

Zapraszamy na Wycieczkę Przyrodniczą!

Sczegóły: https://turysta.brenna.org.pl/pl/events/aktywnie-w-naturze-wycieczka-przyrodnicza

---------------------------------------------

05.07.2021

Zapraszamy na Warsztaty ziołowej soli kąpielowej!

Szczegóły: https://turysta.brenna.org.pl/pl/events/warsztaty-ziolowej-soli-kapielowej

---------------------------------------------

23.06.2021

Przedstawiciele partnerskich gmin Wędrynia i Brenna dokonali otwarcia parku sensorycznego i workout'u stanowiących część turystycznego zaplecza miejscowości Wędrynia oraz istotny element powstałej niedawno nowej oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego.

Więcej zdjęć z wydarzenia jest w zakładce Galeria projektu.

---------------------------------------------

14.06.2021

Zapraszamy na Warsztaty mydeł ziołowych do Wędryni!

Sczegóły: https://turysta.brenna.org.pl/pl/events/warsztaty-mydel-ziolowych

---------------------------------------------

01.06.2021

Dziś, w ramach "Dnia Dziecka" miało miejsce oficjalne otwarcie placu zabaw w Brennej Leśnicy. Punktualnie o godzinie 10:00 Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch wraz z Gośćmi z Czech: Starostą Wędryni - Raimundem Sikorą i Wicestarostą Wędryni - Bohuslavem Raszką oficjalnie otworzyli nową infrastrukturę wykonaną w ramach naszego partnerskiego projektu. Dzieci od razu rozpoczęły testowanie i sprawdzanie jakości urządzeń, w międzyczasie aktywnie uczestniczyły w animacjach.

Więcej zdjęć z wydarzenia jest w zakładce Galeria projektu.

  

---------------------------------------------

24.05.2021

Już dziś zapraszamy na oficjalne otwarcie infrastruktury wykonanej w ramach projektu Aktywnie w naturze w Brennej Leśnicy i Wędryni!

---------------------------------------------

20.03.2021

18.03.2021 przedstawiciele partnerów projektów: gmin Brenna i Wędrynia oraz czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński – RSTS i strony polskiej Euroregionu - SRiWR „Olza” oraz eksperci i osoby współuczestniczące w naszych działaniach spotkali się na ostatnim z serii warsztatów, efektem których było opracowanie i (docelowo) wprowadzenie na rynek turystycznej oferty poświęconej przyrodzie i turystyce aktywnej. Oferta opracowywana była zgodnie z metodologią tworzenia transgranicznych produktów turystycznych INFOTUR autorstwa przedstawicieli Euroregionu i trzynieckiej Rady Regionalnej. Ponadto podsumowaliśmy również zrealizowane inwestycje dla turystów w Brennej-Leśnicy i Wędryni oraz przygotowywaną grę terenową - „Wędrownik”.

Spotkanie miało charakter wydarzenia online, które było udostępniane na profilu FB obu gmin oraz Euroregionu – link dostępny jest poniżej.

https://www.facebook.com/EuroregionSCTS/videos/198952308665816

Natomiast prezentacja udostępniona podczas spotkania znajduje się w zakładce Do pobrania.

---------------------------------------------

16.03.2021

Na FB rozpoczęła działanie grupa Aktywnie w naturze. Zapraszamy do śledzenia informacji!

https://www.facebook.com/groups/aktivnevprirode0aktywniewnaturze

---------------------------------------------

09.10.2020

Trzeci warsztat poświęcony budowie transgranicznej oferty turystycznej Brennej i Wędryni w ramach projektu Aktywnie w naturze za nami. Spotkaliśmy się w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia”, by kontynuować prace nad promocją i zawartością pakietu, jaki przygotowujemy dla turystów odwiedzających pogranicze polsko-czeskie, a w szczególności nasze gminy. Rozmawialiśmy także o zarządzaniu ofertą w przyszłości i dopracowywaliśmy szczegóły związane z grą terenową.

  

---------------------------------------------

07.09.2020

Drugi warsztat poświęcony budowie transgranicznej oferty turystycznej Brennej i Wędryni w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński udało nam się zrealizować w formie tradycyjnej. Spotkaliśmy się w  „Starej Szkole” w Wędryni, by kontynuować prace nad promocją i zawartością pakietu, jaki przygotowujemy dla turystów odwiedzających nasze pogranicze. Nad całością prowadzonych działań czuwają przedstawiciele Euroregionu Śląsk Cieszyński.

---------------------------------------------

30.06.2020

W dniu 29.06.2020 uczestniczyliśmy w pierwszym warsztacie poświęconym budowie transgranicznej oferty turystycznej Brennej i Wędryni. Przedstawiciele czeskich i polskich partnerów projektowych – Gminy Wędrynia oraz Brenna i OPKIS spotkali się w Biurach Euroregionu w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, by zinwentaryzować potencjał jakim dysponują partnerskie samorządy. Wspólnie sporządziliśmy uproszczoną analizę SWOT, a także określiliśmy potencjalne grupy docelowe do których nasz produktu turystycznego jest skierowany oraz obszary, do których będzie adresowana wspólna oferta.

  

---------------------------------------------

15.05.2020

Lider projektu - Gmina Wędrynia podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Aktywnie w naturze" - ruszamy z działaniami projektowymi!

Celem projektu jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału partnerskich miejscowości poprzez realizację wspólnego produktu turystycznego bazującego na lokalnych atrakcjach, wspólnej kampanii promocyjnej, a także organizacji imprez plenerowych, warsztatów oraz spotkań przyrodniczych.

---------------------------------------------

13.03.2020r.

10 marca 2020 r. w Cieszynie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, który zatwierdził do dofinansowania kolejne mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.  Wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazł się nasz partnerski projekt - Aktywnie w naturze.

---------------------------------------------

2019 rok

Podczas organizowanej przez Euroregion Śląsk Cieszyński Giełdy Partnerstw przedstawiciele Gminy Brenna i Wędrynia wskazali na potrzebę realizacji działań, które stanowiłyby odpowiedź na problem związany ze niedostateczną dostępnością dla ruchu turystycznego lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz jego unikalnych zasobów. Wspólne potrzeby stały się początkiem współpracy na rzecz zwiększenia dostępności do lokalnych zasobów przyrodniczych.

Ten problem, w przypadku Wędryni, jest związany z tym, iż centrum miejscowości, w którym koncentruje się życie mieszkańców, ale również przebiegają główne szlaki komunikacyjne - piesze, rowerowe, samochodowe, powiązane jest z funkcjami społecznymi, sportowymi i kulturalnymi, nie zaś z udostępnianiem lokalnych zasobów przyrodniczych. Walory te zostały już szczegółowo opisane np. w projekcie Przyroda nie zna granic, który Wędrynia realizowała z Goleszowem. W zasobach gminy brakuje zatem takiej infrastruktury, która będzie to dziedzictwo przyrodnicze eksponowała i o nim informowała, a zatem zachęcała turystów i odwiedzających pogranicze czesko-polskie, do skorzystania z atrakcji udostepniających ten obszar.

Podobny problem, związany z niewystarczającymi zasobami komunalnymi udostępniającymi dziedzictwo przyrodnicze, jest również w Brennej i to pomimo, iż jednym z głównych atutów gminy jest jej atrakcyjność turystyczna. Zupełnie niewyeksponowane walory przyrodnicze, jak również w niewielkim zakresie udostępniane turystom obszary zlokalizowane są w południowo-zachodniej części gminy - w Brennej Leśnicy. Teren ten nie był do tej pory objęty działaniami związanymi ze współpracą transgraniczną, ani jakimikolwiek działaniami związanymi z budową infrastruktury skierowanej do turystów.

Wspólne spotkania przedstawiceli obu samorządów pozwoliły na opracowanie założeń projektu Aktywnie w naturze, który został przedstawiony do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński –Těšínské Slezsko.