Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Alkohol kradnie młodość i ……..

W ramach międzynarodowego projektu ESPAD zrealizowano  wiosną 2015 roku audytoryjne badania ankietowe uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych  (wiek 17-18 lat) naszego kraju. Głównym celem badań było dokonanie pomiaru natężenia zjawiska używania przez młodzież i dzieci substancji psychoaktywnych, a także ocena czynników wpływających na rozpowszechnienie, ulokowanych zarówno po stronie popytu na substancje, jak i ich podaży. Wyniki  Raportu z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r. są niepokojące w porównaniu z badaniami z 1999 r.

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 83,8% uczniów z młodszej grupy i 95,8% uczniów z starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 48,6% piętnasto-szesnastolatków i 82,3% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 12,5% uczniów z młodszej kohorty i 19,7% ze starszej grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 63,1% uczniów młodszych i 35,6% uczniów starszych. Z kolei palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło 56,2% gimnazjalistów i 71,5% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem paliło 26,4% uczniów z grupy młodszej i 41,7% ze starszej. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 10,3% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,4% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu. Do problemowych użytkowników przetworów konopi zidentyfikowanych przy pomocy testu przesiewowego zaliczyć można 7,0% gimnazjalistów oraz 7,6% uczniów ze starszej kohorty. Zdaniem wielu specjalistów, wczesna inicjacja alkoholowa jest jedną z przyczyn późniejszych problemów alkoholowych ludzi dorosłych. Obecnie nie należą do rzadkości przypadki nieletnich będących w stanie wskazującym po spożyciu alkoholu, zabieranych z miejsc publicznych do domów bądź izb wytrzeźwień przez patrole policyjne. Oprócz dramatycznych skutków picia są i mniej rzucające się w oczy, ale znacznie szerzej rozpowszechnione: ograniczenie aspiracji życiowych w tym brak celów życia, zawężenie dążeń, kłopoty  w nauce, nieprawidłowy rozwój nastolatka.

Należy podkreślić, iż piwo jest alkoholem, nie rzadko spotykam się ze stwierdzeniem, iż „piwo to tylko napój” – myślenie, które jest szkodliwe. Analizy rynkowe badań  pokazują, że zwiększenie konsumpcji piwa wśród nastolatków jest podstawowym źródłem wysokich zysków biznesu alkoholowego.  Obecnie młodzież poddawana jest bardzo agresywnym i starannie przygotowanym, niestety bardzo skutecznym oddziaływaniom promującym picie alkoholu. Spożywanie alkoholu jest przedstawiane jako atrakcyjny sposób na spędzanie wolnego czasu, „jest super i trendy”. Z kolei kampanie promujące zdrowy styl życia bez alkoholu nie przynoszą zadawalających wyników. Co roku zwiększa się zakres szkolnych programów profilaktycznych w których uczestniczą również w jakimś zakresie rodzice lecz nie stanowią one ciągle jeszcze wystarczająco skutecznej przeciwwagi dla ekspansji przemysłu alkoholowego. Większe przyzwolenie rodziców na picie przez dzieci z pewnością wiąże się z mylnym przekonaniem, że lepiej, by dzieci piły niż zażywały narkotyki. Jest ono jednak złudne, wiadomo bowiem, że alkohol jest swoistego rodzaju przepustką, wstępem do innych używek i brak jasnych granic w tym zakresie ułatwia kontakt z innymi substancjami. W pracy zawodowej spotykam się bardzo często z odpowiedziami na pytanie dlaczego rodzice sami podają lub zgadzają się na to, że dziecko spożywa alkohol z  tłumaczeniem: „dobrze jak młodzież spożywa alkohol pod kontrolą rodziców”, „musi poznać smak alkoholu”, „lepiej w domu niż gdzie indziej”. Sam fakt przyzwolenia i aprobata jest już ze szkodą dla młodego rozwijającego organizmu.

Pomimo formalnych sankcji w postaci kar pieniężnych i utraty zezwolenia nadal widoczna jest dostępność alkoholu dla osób nieletnich wiele sprzedawców lekceważy prawo sprzedając alkohol osobom nieletnim. Ponadto dramatycznie obniżył się wiek inicjacji alkoholowej - obecnie pierwszy kontakt z alkoholem mają deklarują w badaniach  9-12-latkowie. Jeszcze kilka lat temu picie napojów alkoholowych zaczynało się w wieku 14 -15 lat.

Istotne jest uświadomienie opinii społecznej, że nie wolno przechodzić obojętnie wobec łamania prawa przez sprzedawców napojów alkoholowych, którzy mimo istniejącego zakazu często podają i sprzedają alkohol nieletnim. Rozluźnienie norm obyczajowych tzn. staje się społecznie dopuszczalne gdy starszy, pełnoletni kolega dokonuje zakupu alkoholu niepełnoletnim kolegom itp. czyny takie są nie tylko społecznie szkodliwe, przynoszą nieodwracalne szkody zdrowotne. Jakby nie patrząc z kolei społeczna akceptacja alkoholu w naszym kraju tzw. “tradycja” umacnia rolę alkoholu w naszym kręgu kulturowym, brak świadomości społecznej na temat szkodliwości alkoholu i konsekwencjach jego nadużywania nie niweluje ww. niezdrowej „tradycji”.

Picie napojów alkoholowych często sprzyja powstawaniu różnych problemów. Raport przedstawia również katalog doświadczeń poszczególnych problemów związanych ze spożywaniem przez młodzież alkoholu między innymi: bójki, wypadki lub uszkodzenia ciała, kłopoty z policją, kolizje z literą prawa, ofiary rabunku lub kradzieży, niechciane doświadczenia seksualne i inne równie poważne, niektóre niosące poważne konsekwencje dla młodego człowieka. 

Obecnie zapominamy nie rzadko z braku czasu, przekazywać młodemu pokoleniu, iż istnieją sprawy, wartości dla których warto żyć: Miłość, Wolność, Przyjaźń, Pasje które dają radość. Na drodze do tych wartości człowiek spotyka przeszkody i pułapki. Można uczyć się sztuki znajdowania dobrych dróg, pokonywania przeszkód i omijania pułapek. Można poszukiwać swojego szczęścia w naturalny sposób, przez próby robienia dobrego użytku ze swojego życia. Jako rodzice mamy moralny obowiązek wychowywania naszych pociech, zrzucanie tego obowiązku na instytucje oświatowe nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Nie jest tajemnicą, że alkohol oszukuje tzn. wywiera podstępny wpływ na umysł człowieka i podsuwa fałszywe przekonania na swój temat, które utrudniają sprawowanie kontroli nad spożywaniem napojów alkoholowych. Czasem człowiek sięga po alkohol właśnie po to, by oszukać samego siebie - gdy ma realne problemy to pije, by o nich zapomnieć. Ale to nie rozwiązuje jego problemów. Dlatego proszę rodzicu odpowiedz sobie  na pytanie: Czy znasz własne dziecko? Czy znasz jego problemy? Czy jesteś dla własnego dziecka wsparciem?

Można nauczyć się różnych rzeczy, które będą potrzebne do radzenia sobie w dorosłym życiu bez pomocy alkoholu i do znajdowania trzeźwych przyjemności ale tylko przy wsparciu rozsądnych pełnych rodziców traktujących swoją latorośl z miłością i odpowiedzialnością. „Być bliżej - niż więcej mieć” .

Szanowni Państwo sprzedający napoje alkoholowe! APEL

Przypominam, iż zgodnie z Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18 ust 10 art. 43 ust1, 3/. Sprzedaż i podawanie alkoholu nieletnim jest przestępstwem, konsekwencjami  takiego czynu jest utrata koncesji na sprzedaż alkoholu oraz kara grzywny. Sprzedawca bądź osoba podająca napoje alkoholowe jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy na podstawie ww. ustawy: art.15, ust. 2.