Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

BAIERSDORF - NIEMCY

Współpraca z miejscowością Baiersdorf z Niemiec ma swoją kilkuletnią tradycję.

Przez wiele lat współpraca ta była niesformalizowana, a jej głównym nurtem była wymiana doświadczeń na polu działania ochotniczych straży pożarnych. Współpracę zapoczątkował Pan Tadeusz Madzia, który to w trakcie pobytu w Niemczech nawiązał kontakt ze społecznością lokalną miejscowości Baiersdoprf i postanowił go wykorzystać w praktyczny sposób.

Na podbudowie długoletnich stosunków przyjacielskich pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Wellerstadt, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Górkach Wielkich w dniu 6 lipca 2007 r. miasto Baiersdorf i Gmina Brenna nawiązały oficjalne partnerstwo. Partnerstwo to służyć ma rozwojowi porozumienia między narodami w duchu humanitaryzmu i tolerancji. Celem partnerstwa jest umocnienie i pogłębianie stosunków międzyludzkich, kulturowych, sportowych i gospodarczych.

Przed podpisaniem dokumentu o współpracy między Baiersdorfem a Brenną, Pani Wójt Iwona Szarek przekazała szczególne słowa podziękowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych obu miejscowości, których współpraca była katalizatorem do podjęcia dialogu partnerskiego. Podpisanie uroczystego aktu partnerstwa o wzajemnej współpracy to otwarcie nowego rozdziału w historii kontaktów obu miejscowości.

Oficjalny serwis miasta Baiersdorf www.baiersdorf.de