Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 1

28 Nov 2022   11:31

W październiku 2022r. dokonano odbioru końcowego inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 1”.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od kwietnia do października 2022 roku.

Przedmiotem inwestycji była budowa kanału sanitarnego dn200-160mm PVC w systemie grawitacyjnym (bez przyłączy domowych) na odcinkach ulic Kormany i Drożyska w Brennej o łącznej długości 1851,0mb. Zrealizowane zadanie nr 1 stanowi część inwestycji z opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe podłączenie 38 budynków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø200 PVC SN8 o długości 1782,5 mb,

- budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø160 PVC SN8 o długości 68,5 mb,

Roboty zrealizowała firma HYDRO – INSTAL ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH HOMA-HOMA SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: 43-391, Mazańcowice 178.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1.684.249,85 zł brutto.

Inwestycja sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.