Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 1

28 Mar 2022   16:09

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 25 marca 2022 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą HYDRO – INSTAL ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH HOMA-HOMA SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: 43-391, Mazańcowice 178 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 1”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęło pięć ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt inwestycji, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 1.684.249,85 zł brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanału sanitarnego dn200-160mm PVC w systemie grawitacyjnym (bez przyłączy domowych) na odcinkach ulic Kormany i Drożyska w Brennej o łącznej długości 1851,0mb, dla zadania nr 1 stanowiącego część zatwierdzonej decyzją o pozwoleniu na budowę dokumentacji projektowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”.  Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø200 PVC SN8 o długości L=1782,5mb oraz kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø160 PVC SN8 o długości L=68,5mb.              

Inwestycję zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 11 października 2022 roku.

Po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji i przekazaniu sieci użytkownikowi, którym jest Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, mieszkańcy przyległych do nowowybudowanej sieci nieruchomości zyskają możliwość podłączenia we własnym zakresie swoich budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.   

Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.