Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 2 i 3

01 Feb 2023   10:52

 

W grudniu 2022r. dokonano odbioru końcowego inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 2 i część zadania nr 3”.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od maja do grudnia 2022 roku.

Przedmiotem inwestycji była budowa kanału sanitarnego dn200-160mm PVC w systemie grawitacyjnym (bez przyłączy domowych) na odcinkach ulic Kormany i Topolowej w Brennej o łącznej długości 2719,3mb. Zrealizowane zadanie nr 2 i część zadania nr 3 stanowi część inwestycji z opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe podłączenie 93 budynków.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø200 PVC SN8 o długości 2354,5 mb,

- budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø160 PVC SN8 o długości 364,8 mb,

- odtworzenie nawierzchni z mieszanek asfaltowo-mineralnych o łącznej powierzchni 3084 m2.

Roboty zrealizowała firma „AQUA – SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ”, z siedzibą: 43-300  Bielsko-Biała, ul. W. Witosa 118.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 2.751.303,98 zł brutto.

Inwestycja sfinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.