Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – zadanie nr 4

28 Sep 2023   08:41

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 27 września 2023 roku Gmina Brenna podpisała umowę z konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: „AQUA – SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, z siedzibą 43-300 Bielsko – Biała, ul. Wincentego Witosa 118,

Członek Konsorcjum: Spółka cywilna pod nazwą Aleksander Zając Tadeusz Zając P.P.U.H. „TABUD” z siedzibą 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 1049

na wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa – zadanie nr 4”. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym do zamawiającego wpłynęło dziewięć ofert, konsorcjum j.w. złożyło najkorzystniejszą ofertę tj. spełniło wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymało największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Łączna wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 5.619.331,26 zł.

Roboty budowlane związane z budową ww. sieci kanalizacji sanitarnej planuje się zakończyć w terminie do 31 października 2024 roku. Inwestycja obejmuje budowę kanału sanitarnego dn200-160mm PVC w systemie grawitacyjnym na odcinkach ulic Kormany, Drożyska, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa w Brennej o łącznej długości 5358,5mb wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø200 PVC SN8 o długości L= 4863,6mb,

- kanalizacji grawitacyjnej z rur Ø160 PVC SN8 o długości L= 494,9mb,

- likwidację istniejącej pompowni ścieków poprzez przepięcie istniejącej kanalizacji do nowo wykonanej sieci.

Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe podłączenie ok. 95 budynków.

Zamówienie finansowane jest w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.