Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III”, ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez budowę 5,325 km kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w miejscowości Górki Wielkie. Operacja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.