Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III”, ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez budowę 5,325 km kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych w miejscowości Górki Wielkie. Operacja przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz wzmocni atrakcyjność inwestycyjną miejscowości.

Całkowita wartość operacji wyniosła: 3.156.735,30 zł brutto.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Gmina Brenna pozyskała dodatkowe dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Udzielone dofinansowanie to pożyczka w wysokości 90% wkładu własnego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich Szpotawice – Etap III”.

Termin realizacji robót budowlanych przypadał na okres od 03.06.2019 r do 22.11.2019 roku. W listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III.

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami i przykanalikami do budynków o łącznej długości 5925,4 mb. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 86 budynków zlokalizowanych przy ulicy Stromej, Sowiej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz części ulicy Szpotawickiej w Górkach Wielkich.       

Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przykanalikami do budynków oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym PVC Dz 200mm o długości 4258,5 mb, PCW Dz 160mm długości 432,1 mb oraz  przyłącza do budynków PCW 160 mm  o długości 1021,7  mb, wraz z przykanalikami do budynków PCW 160 mm o długości 213,1 mb. W ramach inwestycji zostały również odtworzone nawierzchnie asfaltowe i nawierzchnie z kamienia łamanego po śladzie prowadzonej sieci kanalizacyjnej.  

Roboty zrealizowało dla Gminy Brenna Przedsiębiorstwo GRESAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ulicy Kreta 5a w Ustroniu.