Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III

18 Dec 2019   14:57

W listopadzie 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III.

Roboty budowlane zostały wykonane w okresie od 03.06.2019 r do 22.11.2019 roku.

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami i przykanalikami do budynków o łącznej długości 5925,4 mb. Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 86 budynków zlokalizowanych przy ulicy Stromej, Sowiej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz części ulicy Szpotawickiej w Górkach Wielkich.       

Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przykanalikami do budynków oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym PVC Dz 200mm o długości 4258,5 mb., PCW Dz 160mm długości 432,1 mb. oraz  przyłącza do budynków PCW 160 mm  o długości 1021,7  mb, wraz z przykanalikami do budynków PCW 160 mm o długości 213,1 mb. W ramach inwestycji zostały również odtworzone nawierzchnie asfaltowe i nawierzchnie z kamienia łamanego po śladzie prowadzonej sieci kanalizacyjnej.  

Roboty zrealizowało dla Gminy Brenna Przedsiębiorstwo GRESAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ulicy Kreta 5a w Ustroniu.

 Łączna wartość inwestycji wyniosła 3.099.404,85 zł brutto w tym:

- koszty prac projektowych wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych 108.240,00 zł brutto,

- koszt robót budowlano-montażowych 2.978.864,85 zł brutto,

- koszt nadzoru autorskiego 12.300,00 zł brutto.

Zamówienie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III” i współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzaniem energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.