Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji w Górkach Wielkich Etap II i etap III

22 Nov 2016   14:37

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), - Etap II zadanie 4 oraz Etap III zadanie 1

W dniu 04.11.2016 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II zadanie 4 oraz Etap III zadanie 1.

Roboty zostały wykonane w okresie od 01.08.2016 r do 31.10.2016 roku.

Skanalizowane zostały budynki na odcinku ulicy Zalesie.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø 200/160 łącznej długości 908 mb oraz 26 mb przyłączy Ø 160 do 6 budynków. Roboty zrealizowała FIRMA USŁUGOWA Marek Podżorski, ul. Spacerowa 15, 43-460 Wisła, za kwotę brutto 174.321,63  zł.