Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej

Realizacja operacji polegającej na budowie obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej – Leśnicy, umożliwiła wdrożenie celów Lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność obszaru LGD „Cieszyńska Kraina” na lata  2016-2023, tj.:

- celu ogólnego: C.1 Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR,
- celów szczegółowych:

  • C.S. 1.1. Wykorzystanie potencjału dla rozwoju i promocji obszaru LSR,
  • C.S. 1.3. Rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej,
  • C.S.1.4. Rozwój OZE.

Ponadto operacja wpisuje się następujące przedsięwzięcia: P. 1.1.1a. Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru, P. 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych.

Całkowita wartość operacji wyniosła: 318.570,00 zł brutto, a termin realizacji przypadł na okres od 13.08.2020r. do 15.10.2020r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w wysokości: 116.091,00 zł, a także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 202.479,00 zł.

Krótka informacja o projekcie:

Doskonała lokalizacja przy rzece Leśnicy oraz na trasie szlaku turystycznego sprawia, że miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem. Należy zaznaczyć, iż w sąsiedztwie tężni zlokalizowana jest Otwarta Strefa Aktywności (siłownia plenerowa) oraz sprawnościowy placu zabaw. Tym samym będzie to miejsce szczególnie atrakcyjne i często odwiedzane przez mieszkańców, jak i turystów. Wzbogacenie tego terenu o nową atrakcją turystyczną (tężnię solankową oraz rowerek z ładowarką USB) wzmocni atrakcyjność południowo-zachodniej części gminy oraz zapewni kompleksową i ciekawą ofertę rekreacyjną. Realizacja operacji przyczyni się do powstania terenu o wysokiej funkcjonalności przestrzennej i estetycznej, odpowiadającego potrzebom mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku, a także zapewniającego wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Brennej.

Operacja obejmuje:
- budowę obiektu tężni solankowej,
- wykonanie instalacji technologicznej tężni,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej chodników i dojść,
- ukształtowanie istniejącego terenu (zmiana położenia skarpy),
- zagospodarowanie terenu:
• dostawa i montaż stojaka na rowery (5 stanowisk) – 3 szt.,
• dostawa i montaż ławki z oparciem – 10 szt.,
• dostawa i montaż koszy na śmieci – 5 szt.,
• dostawa i montaż rowerka z ładowarką USB – 1 szt.,
• dostawa i montaż tablic informacyjnych – 2 szt.,
• dostawa i montaż latarni solarnych – 3 szt.